Žejbro 8. třídy

Fotogalerie

I v tomto školním roce jsme do výuky zařadili projekt Žejbro. Jakými oblastmi se zabývali a jak pracovali žáci 8. třídy si můžete přečíst v následujícím příspěvku.

Úsek řeky: Vrbatův Kostelec - Rosice                                     

Třída: 8.

Vyučující: Petra Brožková, Lenka Kohoutová

Oblasti, kterými jsme se zabývali:

  • VODNÍ STAVBY NA ŘECE ŽEJBRO

  • MOŽNOSTI ORIENTACE V PŘÍRODĚ A GEOCACHING

  • PRŮMĚRNÁ RYCHLOST POHYBU A PRŮMĚRNÁ RYCHLOST TOKU ŘEKY

Příprava ve škole (14 dní před terénní částí):  

Žáci byli rozděleni do 4 skupin. Každá skupina nastudovala informace z určité oblasti (příprava cesty; průměrná rychlost pohybu a jak funguje krokoměr; možnosti orientace v přírodě; geocaching) a s poznatky seznámila ostatní žáky. Dále každá skupina zjistila informace o dané vodní stavbě, zpracovala výklad a připravila pracovní list pro ostatní.

Terénní část (v pátek 9.5.2014):

Z Rosic do Vrbatova Kostelce nás dovezl autobus, z Vrbatova Kostelce zpět do Rosic jsme šli pěšky podél toku Žejbra. Na začátku trasy si žáci připnuli krokoměry a zapsali si čas. Trasu sledovali sami na základě informačních cedulí a turistických značek. Na trase jsme se zastavovali na místech se zajímavou nebo významnou vodní stavbou, žáci příslušné skupiny provedli výklad, ostatní vyplnili pracovní list. Cestou jsme se také pokusili zorientovat v přírodě – hledat sever různými způsoby – a orientovali jsme se i pomocí GPS přístroje a hledali a našli 2 keše.

V Rosicích jsme vybrali úsek Žejbra, kde jsme zjistili údaje potřebné pro výpočet průměrné rychlosti toku řeky. V cíli před školou jsme z krokoměrů odečetli počet kroků a zapsali si čas návratu.

Dokončení ve škole (v týdnu následujícím po terénní části):

Žáci ve skupinách dokončili pracovní listy. Vypočítali průměrnou rychlost naší chůze během terénní části a průměrnou rychlost v jednom „rychlejším“ úseku. Průměrnou rychlost toku Žejbra v Rosicích spočítali pomocí aritmetického průměru. Zapsali způsoby orientace, které během cesty použili.

Rubrika: