Žejbro 2 - 1. třída a školní družina

Trasu od Labouně k Podkopeckému mlýnu prozkoumala první třída a školní družina.

Nejprve jsme odhadovali, co bylo v minulosti v okolí naší řeky a po cestě jsme zjišťovali, jak to bylo doopravdy. Teď už víme, že v Rosicích byly dva mlýny, vodní tvrz a uprostřed obce byl rybník Rákosník. Celý den jsme spolupracovali ve skupinách, řešili jsme úkoly, skládali a porovnávali jsme fotografie, pracovali jsme s plánkem obce. Byl to příjemný výlet do minulosti.

 

Zajímavost od pamětníků:

Víte, že letos je to šedesát let, co se změnilo koryto řeky v Rosicích?

V červnu roku 1953 byla v Rosicích velká voda. Povodeň byla rychlá, obyvatelé žijící v blízkosti řeky museli opustit své domovy, někteří museli být evakuováni i přes jejich nesouhlas. V budově školy bydleli nejen lidé, ale i zachráněná domácí zvířata.

V roce 1954 byla upravena řeka tak, aby se nemohly opakovat tyto dramatické události. Řeku narovnali, prohloubili, místy zpevnili břehy a zároveň byl zrušen náhon k mlýnu v Dolních Seslávkách (nedaleko Labouně).

Rubrika: