Zápis ze schůze sdružení ROSA I ze dne 8.1.2013

Přítomni: p. Hyksová, p. Rázková, p. Braciníková, p. Hanslová, p. Synková, p. Malinská, p. Kyselová, p. Plachá

projednávání karnevalu:

termín: sobota 23.2.2013, 14hod., sál hospody Na křižovatce v Rosicích

nákup odměn do tomboly

vytvoření plakátů

výběr soutěží

 

Termín příští schůzky: 19.2.2013 v 16.30 hod. v jídelně ZŠ Rosice

S sebou si přineste balicí papír, sešívačku, nůžky – na výrobu losů do tomboly

 

Zapsala dne 9.1.2013 Iveta Plachá