Zápis ze schůze sdružení ROSA I ze dne 22. 5. 2014

Přítomni: p. Rázková, p. Hanslová, p. Kyselová, p. Kohoutová, p. Malinská,  p. Dostálová, p. Durdilová, p. Radilová, p. Plachá

Projednávání dětského dne: 14.6.2014 od 14.00 hod.

plakáty - zajišťuje Jana Malinská

hudba - Lukáš Beneš – připomene I.Plachá

I. Plachá ohlásila konání dětského dne v areálu tržnice na obecním úřadu

 

Tři stanoviště budou ve vojenském stylu - platit se budou patrony v hodnotě 1000,- Kč a 20 l benzínu

Lavičky u pana Urbánka zajistí Š.Rázková.

Domluveno  vstupné dobrovolné. U startu je počítáno s děvčaty ze 7. třídy.

Startovní list – mapku vyrobila J. Malinská (120 ks) – na každém stanovišti dle mapky dostanou děti razítko o účasti v disciplíně

Maminky z MŠ zajistily ceny od sponzorů, budeme dokupovat 150 ks sušenek- L.Hyksová

Stanoviště:

KYBLÍK S VODOU A HÁZENÍ MINCÍ DO HRNÍČKU

KUŽELKY

HÁZENÍ GRANÁTEM

STŘELBA

OMALOVÁNKY

MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ

OPIČÍ DRÁHA

JÍZDA NA KOLEČKU PRO TATÍNKY-  v tento den je den otců a proto tato soutěž

VZP – bude mít další svá stanoviště 

Od 16.00 hod je plánovaná ukázka vojenského zásahu.

 

Zapsala dne 25.5.2014 Iveta Plachá