Zápis ze schůze sdružení ROSA I ze dne 10.4.2012

Přítomni: p. Rázková, p. Hanslová, p. Hyksová, p. Tesařová, p. Laub, p. Plachá

Odsouhlasen návrh dárku na rozloučenou pro 9. třídu – bude se jednat o částku 100,- Kč na žáka

Podepsána darovací smlouva, kde ROSA I přispívá Základní škole Rosice částkou 17.560,- Kč na nákup monitorů do učebny výpočetní techniky

Odsouhlasení uskutečnění akce Dětský den - projednání příprav – termín bude upřesněn

  • příprava soutěží a odměn pro děti

Odsouhlasena pomoc při hasičské akci Pálení čarodějnic na tržnici – zajištění 5 stanovišť s úkoly pro děti

Termín příští schůzky:  29.5.2012 ve školní jídelně ZŠ Rosice

Zapsala dne 11.4.2012 Iveta Plachá