Žákovský parlament

Žákovský parlament 16.10.2014

Žákovský parlament dne 11. 3. 2014

Dne 11. 3. 2014 se konala další schůzka žákovského parlamentu, kde jsme probírali:

 • znovu se sbírají víčka pro Míšu
 • další sběr se uskuteční 12. – 14. května, na starost ho má pan učitel Línek
 • projekt ,,Obce na Žejbru“ – kdo má doma nějaké staré fotky, tak buď ať naskenuje, nebo

       přinese do školy, později se bude porovnávat se současností

-          fotky Rosic, Synčan, Brčekol…

-          fotky do 25. 4.

-          FOTOSOUTĚŽ – max. 2 snímky

Zápis ze školního parlamentu - listopad 2013

Schůzka žákovského parlamentu dne 22. 10. 2013

Nové body:

 

-          18.11. jede celý žákovský parlament do Chrasti podívat se na zasedání žákovského parlamentu chrastecké školy

-          31.10. HALLOWEEN – učení 1-2 hodiny

                                           - 1. a 2.třída bude chodit s učiteli

                                           - 3.-9.třída bude chodit po skupinkách

                                           - bude 5 stanovišť

                                           - organizaci má na starost 8.třída

                                           - maska POVINNÁ! Kdo jí nemá, učí se

Schůzka parlamentu ze dne 29. 4. 2012

Přítomni:

 • 2. třída – E. Strnadová
 • 3. třída – P. Drábková
 • 4. třída – M. Kysela
 • 5. třída – D. Filipov
 • 6. třída – A. Rázková
 • 7. třída – K. Jiroutová
 • 8. třída – D. Pichnarčik
 • 9. třída – K. Hanslová

Nové body:

Zápis 15.3.2013

Schůzka parlamentu se konala dne 15.3.2013

 

 

Přítomni: 2.třída- E. Strnadová

                  3.třída- P. Drábková

                  4.třída- M. Kysela

                  5.třída- D. Filipov

                  6.třída- A. Rázková

                  7.třída- T. Novotná

                  8. třída- B. Chytilová

                  9.třída- K. Hanslová

 

Nové body:

 - třídní výlet- za odměnu

Schůzka parlamentu se konala dne 27. 2. 2012

Přítomni:

 • 2. třída - E. Strnadová
 • 3. třída - P. Drábková
 • 4. třída - M. Kysela
 • 5. třída - N. Laubová
 • 6. třída - A. Rázková
 • 7. třída - K. Jiroutová
 • 8. třída - B. Chytilová
 • 9. třída - K. Hanslová

 

Nové body:

Schůzka parlamentu dne 12. 10. 2012

Přítomni:

 • 2.tř.: E.Strnadová
 • 3.tř.: P. Drábková
 • 4.tř.: D. Volfová
 • 5.tř.: N. Laubová
 • 6.tř.: A. Rázková
 • 7.tř.: K. Jiroutová
 • 8.tř.: B. Chytilová
 • 9.tř.: K. Hanslová

Mluvili jsme o:

Schůzka parlamentu se konala dne 20. 6. 2012

Nové body:

 • stoly na chodbě
 • ve třídách vyčistit lavice
 • sepsal list vad které jsou ve třídách + číslo dveří
 • 1. stupeň obdrží pomůcky na výuku od třídních učitelů
 • 2. stupeň bude mít seznam pomůcek na internetu
 • 26. 6. sportovní den
 • 27. 6. akademie
 • každá třída prodat alespoň 10 čísel časopisu ROSÍK

Schůzka parlamentu se konala dne 24.4.2012

Nové body:    -30.4. čarodějnice na tržnici

                    - 1.5. státní svátek

                    - 2.5. Ležáky 2.stupeň, 4.5. Ležáky 1.stupeň

                    - z Ležáků zpracovat výstup za třídu

                    - 7.5. lampionový průvod- vhodná účast žáků školy

                    - 8.5. státní svátek

                    - začít připravovat scénky na akademii

                    - 26.6. sportovní den – soutěží jednotlivci a třídy

                    - 27.6. akademie

                    - dodat data třídních výletů

                    - od 14.5. týden sběru papíru- na každého žáka min. 3kg

Stránky

Subscribe to RSS - Žákovský parlament