Začíná Advent

Fotogalerie

V předvečer prvni adventní neděle roku 2014 jsme se sešli v areálu naší školy, abychom kulturním pásmem dětí z MŠ i ZŠ připomněli tradice a zvyky tohoto období a setkali se s rodiči dětí a mnoha dalšími příznivci rosické školy. Dlouho učiteli a žáky nacvičované pásmo velmi podpořil pan Lukáš Beneš, který se postaral o ozvučení venkovní akce - moc mu za to děkujeme a vážíme si toho! Po závěrečné koledě a rozsvícení vánočního stromu se všichni zájemci mohli přesunout do školní budovy a zde se občerstvit v tradiční kavárničce rodičovského sdružení ROSAI či navštívit tvořivé dílničky, připravené třídami druhého stupně.

Dílničky si připravili žáci se svými třídními učiteli a s odstupem času můžeme říci, že jim povedly. Z připraveného materiálu nezbylo vůbec nic, ba ještě se na několik zájemců nedostalo. Všechny moc takový zájem potěšil a z doslechu víme, že vyrobené vánoční věci zase potěšily všechny, kdo si je odnášeli.

O krásné fotografie z celé akce se postarala paní Míčková, které děkujeme a všechny zveme k jejich prohlédnutí ve fotogalerii.

Rubrika: