Za secesí do muzea

Fotogalerie

Před koncem května (30.5. 2014) se žáci 8. třídy vydali do Regionálního muzea v Chrudimi, kde na ně čekal výukový program Alfons Mucha - umění plakátu. V úvodu se seznámili při krátké prezentaci s historií a využitím plakátu a se znaky secese. Následovala tvůrčí činnost, při které žáci dle své fantazie dotvářeli secesní ornament, který využili při tvorbě plakátu. Poté se jim otevřely prostory muzea, kde je úmístěna výstava s názvem Alfons Mucha. Zde se jednotlivé skupinky díky úkolům postupně seznamovaly s životem a tvorbou tohoto secesního malíře. Výsledkem jejich snažení se stal secesní plakát, který zachycuje nejdůležitější události ze života Alfonse Muchy. Získané vědomosti využili žáci i v dnešní hodině dějepisu, při které zpracovávali téma Umění na konci 19. století.

Rubrika: