Výtvarná výchova 8

Samostatná práce na období 12.10. - 23.10.2020, distanční výuka:

Cílem hodin výtvarné výchovy je vytvořit co nejširší škálu barevných odstínů. Je možné použít vodové, anilinové nebo temperové barvy (pastelky pouze v případě, že doma barvy nemáte).

Pracujte podle návodu:

http://vytvarne-namety.cz/index.php/96-rostliny/1076-jablko-zesvetleni-ztmaveni-barvy


Samostatná práce na období 3.11 - 24.11.2020, distanční výuka:

Pracujte na základě následujícího odkazu:

http://vytvarne-namety.cz/index.php/94-rocni-obdobi/podzim/791-ptacek-a-otisky-listu

Jako podklad můžete využít barevný papír nebo lze podklad připravit nabarvením bílé čtvrtky. Listy mohou být zelené, ale i v podzimní barevnosti. 

Výtvarné práce mi odevzdáte po návratu do školy, nemusíte posílat emailem. 

 

Samostatná práce na období 5.1 - 19.1.2021, distanční výuka:

Seznámení s výtvarným směrem - kubismus: 

http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=77

Jeho významný představitel - Pablo Picasso: http://artstarvip.cz/2020/01/31/pablo-picasso-kubismus/

Vyzkoušejte si výtvarnou práci inspirovanou kubismem, postupujte podle následujících pokynů:

http://www.vytvarne-namety.cz/index.php/78-abstrakce/1105-abstraktni-tvar

 

Výtvarné práce, které jste vytvářeli doma, mi zašlete do 22.1.2021 na emailovou adresu: marcela.kohoutova@skola-rosice.net

Práce mohou být vyfocené nebo oskenované. Zašlete i práce, které jste mi neodevzdali před uzavřením školy v prosinci (týká se jen žáků, kteří zapomněli odevzdat).

 

Samostatná práce na období 2.2. - 2.3.2021

V dalších hodinách výtvarné výchovy se zapojíme do této výtvarné soutěže:

Správa Národního parku Podyjí vyhlašuje XXI. ročník celostátní výtvarné soutěže "PŘÍRODA KOLEM NÁS".

Po návratu do školy práce odevzdáte a budou odeslány všechny najednou na soutěž. 

Podrobné informace, jak se zapojit zde: https://www.nppodyji.cz/prirodakolemnas21


Samostatná práce na období 2.3. - 16.3.2021

Příprava obrázků na jarní výzdobu oken školy

Téma: Jarní slunce

  • ze čtvrtky formátu A4 si vytvořte čtverec (délka strany 21 cm)
  • využijte celou plochu čtverce (až k okrajům čtvrtky) a nakreslete motiv slunce - kruhový tvar (celé slunce), v příloze je ukázka možných kruhů a náměty, jak ozdobit
  • rozkreslete si plochu drobnými ozdobnými motivy
  • vybarvěte vodovými nebo anilinovými barvami (nebo pastelkami, pokud nemáte barvy), využijte zejména odstíny žluté, oranžové, případně červené
  • hotové slunce vystřihněte
  • další informace najdete v příloze

 

VE STŘEDU 24.3.2021 BUDE PŘED VCHODOVÝMI DVEŘMI BUDOVY ŠKOLY OD 8 DO 17 HODIN PŘIPRAVEN BOX, DO KTERÉHO ODEVZDÁTE PODEPSANÉ VÝTVARNÉ PRÁCE DO SOUTĚŽE "PŘÍRODA KOLEM NÁS" A VYSTŘIŽENÉ SLUNCE NA JARNÍ VÝZDOBU OKEN. 

Práce DO SOUTĚŽE Příroda kolem nás musí být opatřeny na zadní straně popiskou s údaji:
Jméno a příjmení autora,
soutěžní kategorie,
název práce,
výtvarná technika,
věk autora,
třída,
rok vzniku práce,
adresa školy včetně e-mailového kontaktu na školu či pedagoga (Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim, marcela.kohoutova@skola-rosice.net(link sends e-mail))

Soutěžní kategorie:
1. děti do 6 let (MŠ)
2. děti 6-8 let (1.-2. ročník)
3. děti 9-10 let ( 3.-4. ročník)
4. děti 11-12 let ( 5.-6.ročník)
5. děti 13-15 let ( 7.-9.ročník)

 

Samostatná práce na období 30.3. - 13.4.2021

V tomto období se zapojte do jarního či velikonočního aranžování u Vás doma. Využijte své zkušenosti i dovednosti a přispějte ke zpříjemnění prostředí, ve kterém žijete. Vaši výzdobu můžete vyfotit a poslat mi na Teams, případně na email: marcela.kohoutova@skola-rosice.net(link. Budu se těšit na Vaše nápady. Užijte si Velikonoce. 

 

Samostatná práce na období 27.4. - 25.5.2021

Výtvarná soutěž pro základní školy na téma:
"Cesta do pravěku"
Soutěž organizuje Národní geopark Barrandien a Ekologické centrum Orlov.
Téma: „Cesta do pravěku“

Podmínky soutěže
1. Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních škol.
2. Výtvarné techniky - kresba, malba, grafika, počítačová grafika 3D či filmových a
animačních prací.
3. Maximální formát plošných prací je A3.
Velikost prostorových prací je bez omezení materiálu a rozměru.
4. Počet zaslaných prací z jedné školy – maximálně 15 ks.
5. Přesná identifikace výtvarných děl dle stanovených podmínek (viz dále ).
6. Výtvarné práce nepaspartujte.
7. Organizátor si vymiňuje právo na nevracení exponátů.
8. Práce zasílejte nebo předávejte do 10. června 2021 na adresu:
Národní geopark Barrandien - Ekologické centrum Orlov, Plzeňská 134, 261 01 Příbram
9. Na později dodané práce nebude brán zřetel (rozhoduje datum podání zásilky na poštu).

Identifikace výtvarných děl:
Každá práce musí mít na zadní straně uvedeny tyto informace:
1. Jméno, příjmení (uvádějte v tomto pořadí)
2. Věk dítěte
3. Kategorie podle věku (viz dále)
4. Adresu uvádějte v pořadí: název školy, ulice, číslo, město, PSČ.
Není nutné uvádět soukromé adresy dětí.
5. Popisky musí být čitelné, nejlépe tiskacími písmeny

Kategorie:
A) 1. – 5. třída ZŠ
B) 6. – 9. třída ZŠ nebo 1. - 4. ročník víceletých gymnázií

Ideový záměr soutěže:
Seznámit se s historií vývoje Země. Výtvarné práce mají ukázat, jak děti vnímají tento proces, který vedl k vytvoření současného životního prostředí.
Zadání výtvarné soutěže má za úkol proniknout ke smyslu a významu evoluce na planetě z autorského pohledu účastníka soutěže.
Hodnotící komise:
Předsedou komise Ing. Jan Sovák (přední paleoartista, malíř a ilustrátor Jurský park)
Dalšími členy jsou významní paleontologové, geologové, výtvarníci a fotografové.

Vyhlášení výsledků:
Slavnostní předání diplomů a výstava oceněných prací se uskuteční dne 25. června 2021 v prostorách Domu NATURA, Plzeňská 134, Příbram za účasti představitelů partnerů Národního geoparku Barrandien.
Vítězové kategorií budou oceněni hodnotnými cenami (pobyt na letním táboře, víkendový pobyt v Národním geoparku Barrandien a další hodnotné ceny).

Způsob odevzdání prací ve škole bude ještě upřesněn.

PřílohaVelikost
Soubor sluníčko.docx348.74 KB