Výtvarná soutěž "PŘÍRODA KOLEM NÁS" brzy končí...

 

Milé děti!Usmívající se

Vzhledem k tomu, že se blíží konec soutěže Příroda kolem nás, bude ve středu 24. 3. 2021 (v čase od 8:00 do 17:00) připraven před hlavními dveřmi před školou plastový box, do kterého máte možnost výkres na soutěž odevzdat. My poté výkresy hromadně pošleme na soutěž za celou školu. 

Podrobné informace, jak se zapojit do soutěže byly dány na školní web 15. 1. 21, dále v některých třídách v rámci výtvarné výchovy, pro připomenutí zde: https://www.nppodyji.cz/prirodakolemnas21

Poslání soutěže: Zachytit prchavé a neopakovatelné pozitivní prožitky dětí, které získaly na svých toulkách přírodou a umocnit v nich vliv přírody na rozvoj jejich esteticko-ekologického cítění a vnímání.

 

Podmínky soutěže: Kresby, malby či grafiky /pouze originály/ s motivy přírody je nutno zaslat nebo předat do 31. 3. 2021 na adresu: Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo


Na zadní stranu výkresu napište níže uvedené údaje:

Jméno a příjmení autora:

Soutěžní kategorie:

Název práce:

Výtvarná technika:

Věk autora:

Třída:

Datum /stačí rok/ vzniku práce:

e-mail školy, či pedagoga:

e-mail autora/nepovinné/:

Doručovací adresa školy:

 

Upozornění: Nezasílejte prosím trojrozměrné exponáty a obrázky doplněné přírodninami, koláže, kopie obrázků či fotografie a. výtvarná díla přesahující parametry formátu A2.

Práce odevzdané do soutěže se účastníkům nevrací, o jejich dalším nekomerčním využití rozhoduje vyhlašovatel soutěže.

Soutěžní kategorie:
1. děti do 6 let (MŠ)
2. děti 6-8 let (1.-2. ročník)
3. děti 9-10 let ( 3.-4. ročník)
4. děti 11-12 let ( 5.-6.ročník)
5. děti 13-15 let ( 7.-9.ročník)

Vyhodnocení soutěže: Soutěž bude posuzovat odborná porota. Vyhodnocena a oceněna budou vždy první tři místa z každé kategorie. Výsledkové listiny budou zaslány všem zúčastněným školám na jejich e-mailovou adresu.

Výběr nejlepších prací bude v roce 2021 od dubna do října vystaven v prostorách Návštěvnického střediska Správy Národního parku Podyjí v Čížově. Výtvarné práce mohou být umístněny i v dalších výstavních místech nejen znojemského regionu. Oceněné práce bude také možno shlédnout na internetových stránkách www.nppodyji.cz.

Děkujeme a těšíme se, až Vaše výkresy uvidíme.                   

Rubrika: