Výlet deváté třídy

Fotogalerii naleznete zde.

Žáci deváté třídy se spolu s učitelkami Monikou Dobruskou a Ladou Němcovou zúčastnili ve dnech 12.6. - 13.6. 2012 školního výletu na Seč. Výlet byl pojat jako turisticko- pochodový. Přestože nám přálo aprílové počasí, stihli jsme prochodit naplánované trasy. Mrkající Po příjezdu na náměstí v Seči jsme se pěšky přesunuli do areálu DT Jiskra Na Bělidle. Po nezbytném občerstvení, ubytování a obhlédnutí prostor tábora jsme vyšli na první prozkoumání okolí. Jelikož začalo pršet, tak jsme zvládli jen přesun pod přehradu, kde jsme se kochali nevšedním pohledem. Nad námi se totiž klenula celá sečská přehrada, opravdu krásný pohled. Počasím jsme se nedali zvyklat a po další přepršce, jsme se vydali tentokrát na přehradu, a poté na zříceninu hradu Oheb. Tento výstup stál za to, protože se nám počasí na vrcholku Ohebu odměnilo sluníčkem. Úžasný Po sestupu nám opět začalo pršet a tak jsme spěchali zpět do tábora. Pohotoví chlapci ještě před odchodem na první průzkum a přeprškou stačili připravit dřevo na táborák. A protože jsme dřevo krásně přikryli, večer jsme si poseděli u táborového ohýnku s buřtíky. Druhý den jsme se vydali pouze na průzkum okolí, protože počasí bylo stále neklidné. No a po všemi vítaném úklidu jsme se vydali zpět na cestu ke svým domovům.

Výlet se vydařil a doufám, že si z něho žáci i my učitelky odvážejí krásné vzpomínky. Usmívající se (foto bude dodáno....Nevinný)

Rubrika: