Vyhlášení výsledků soutěže ve sběru baterií a vysloužilého elektrozařízení 2012

V měsíci únoru 2012 probíhala na naší škole soutěž ve sběru baterií a vysloužilého elektrozařízení. Celkem se jí zúčastnilo 27 žáků, kteří odevzdali 172 kusů elektrospotřebičů a 5 505 kusů baterií! Pro snazší vyhodnocení byly vytvořeny tři bodové kategorie odevzdaného odpadu: 1. malé elektrospotřebiče (3 body/ kus), 2. střední elektrospotřebiče (5 bodů/ kus), 3. baterie (1 bod/ kus).

Pořadí podle počtu odevzdaných elektrospotřebičů:
1. místo: Jiří Chour, 4. třída
(148 bodů)
2. místo: Matěj Hyksa, 6. třída (105 bodů)
3. místo: Iveta Kárníková, 2. třída (99 bodů)

Pořadí podle počtu odevzdaných baterií:
1. místo: Jiří Chour, 4. třída
(2 106 baterií)
2. místo: Michal Svoboda, 4. třída (1 600 baterií)
3. místo: Tereza Rybínová, 4. třída (1 028 baterií)

Pořadí tříd:
1. místo získala 4. třída
, jejíž žáci získali celkem 5 207 bodů (v přepočtu na 1 žáka 260,4 bodu)!

Získané body byly v rámci programu Recyklohraní směněny již za 2 kvalitní školní mikroskopy Bresser Biorit v celkové hodnotě cca 10 000 Kč!

Všem zúčastněným jménem celé školy děkuji!

Marek Odstrčil.

Vyhlášení výsledků soutěže ve sběru baterií a vysloužilého elektrozařízení 2012
Vyhlášení výsledků soutěže ve sběru baterií a vysloužilého elektrozařízení 2012
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
4. třída
4. třída
6. třída