Vyhlášení ředitelského volna

Vyhlášení ředitelského volna

 

Podle § 24, odst.2., zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji pro žáky ZŠ na dny 20.12. – 22.12.2021  mimořádné volno. Školní jídelna v tyto dny nevaří. Školní družina bude v provozu v případě dostatečného zájmu dětí.

 

 

Mgr.Dana Brdíčková, ředitelka školy

Rubrika: