Vlastivěda 4


Domácí úkoly na týden 26.4. - 30.4.

Milí čtvrťácí,

tento týden si vypracujte následující úkoly:

 

1) Pomocí hieroglyfů si zapište své jméno a příjmení. Klínovým písmem napište své bydliště (do vlastivědných sešitů).

2) Zapište si krátký zápis do sešitů:

NOVOVĚK:

- Objevné plavby: mořeplavci objevovali nové cesty do vzdálených zemí.

- 1492: Kryštof Kolumbus: objevil Ameriku (nové plodiny: brambory, rajčata, papriky, kukuřice, kakao).

- noví vládci: Habsburkové (Ferdinand I. Habsburský).

 

To je vše, za týden budeme pokračovat společně ve škole.

Leona Kabrielová

 

Domácí úkoly na týden 12.4. - 16.4.

Hezký den,

tento týden si vypracujte následující domácí úkoly:

1) PS str. 33/cv. 1b - napište novinový článek podle zadání.

2) Pošle mi tento článek a obrázky husitských zbraní z minulé hodiny.

3) Kdo ještě neodevzdal všechny DÚ, tak mi je, prosím, dopošlete tento týden!

Přeji vám krásný zbytek týdne a v úterý se těším na viděnou ve škole (píšeme krátký testík na hlavní evropská města)Usmívající se.

Leona Kabrielová


Domácí úkoly na týden 6.4. - 9.4.

Přeji všem hezký den a posílám dnešní domácí úkoly:

1) Přepsat zápis do sešitů:

Jan Hus:

- žádá nápravu církve

- kázal v Betlémské kapli

- 1415: upálen v Kostnici

Husité:

- hlásali učení Jana Husa

- v čele Jan Žižka

- vybudovali město Tábor (rovnost všech lidí)

- hymna: Ktož sú boží bojovníci

- 1434: poraženi v bitvě u Lipan

2) Zakreslit symbol husitů - kalich a 4 husitské zbraně i s názvy.

 

Na viděnou za týden.

L. Kabrielová


Domácí úkoly na týden 29. - 31.3.

Milí čtvrťáci,

tento týden si, prosím, udělejte následující úkoly:

1) Přečtěte si komiks o Janu Husovi v učebnici na str. 54 - 55.

2) Vypracujte si v PS na str. 32 cv. 1.

Užijte si krásné Velikonoce, odpočiňte si od školy a v úterý se sejdeme zase u online výuky.

L. Kabrielová


Domácí úkoly na týden 22. - 26.3.

Hezký den všem,

opět posílám zadání domácích úkolů na tento týden:

1) Uč. str. 52 - pročíst si text s názvem Menšiny v České republice a do vlastivědných sešitů si překreslit graf zachycující rozložení menšin v ČR.

2) PS str. 31 - vypracovat celou stranu, příští týden si ji společně zkontrolujeme.

Tento týden je to vše, přeji vám krásný a slunečný víkend.

L. Kabrielová


Domácí úkoly na týden 15. - 19.3.

Dobrý den,

do příštího týdne si, prosím, vypracujte následující úkoly:

1) PS str. 29/cv. 1,2,3,4 - Evropská unie (+ přečíst v učebnici str. 49)

2) Vyhledat na internetu, kolik má Evropská unie členských zemí a vyhledat a vypsat do sešitu hlavní města těchto zemí

Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Rakousko, Švýcarsko, Itálie, Španělsko, Francie, Belgie, Portugalsko.

 

Hotové úkoly tento týden posílat nemusíte, pouze ten, komu chybí něco z minulých hodin.

L. Kabrielová

 

Domácí úkoly na týden 7. - 12.3.

Hezký den všem,

do příští hodiny vás prosím o vypracování následujících úkolů:

1) PS str. 28/cv. 2 - 5 (podle učebnice str. 46 - 47: Samospráva obce).

2) Zakreslit do školních sešitů mapu České republiky a barevně v ní vyznačit jednotlivé kraje (práce s internetem).

Mapu i obrázky gotické a románské architektury z minulé hodiny mi, prosím, posílejte do chatu nebo na e-mail.

Pro dnešek je to vše, na viděnou příští úterý.

Leona Kabrielová

 

Domácí úkoly na týden 1. - 5.3.

Dobrý den,

tento týden prosím o zaslání vašich erbů a vypracování následujících úkolů:

1) zakreslit do vlastivědných sešitů 1 románskou a 1 gotickou stavbu (podle pracovního sešitu na str. 25 a 26 nebo podle  internetu)

2) PS str. 26 /cv. 1 a, b, c - práce s mapou v učebnici na str. 44.

Přeji vám hezký zbytek týdne, uvidíme se zase v úterý.

Leona Kabrielová

 

Domácí úkoly na týden 22. - 26.2.

Hezký den,

na příští týden si připravte následující domácí úkoly:

1) erb svého rodu - na formát A4: vystřihnout a vybarvit, umět zdůvodnit význam jednotlivých symbolů

2) Uč. str. 43 - zjistěte, ve kterých státech se nacházejí uvedená města na obrázcích

Pro tento týden vše.

Leona Kabrielová


Domácí úkoly na týden 8. - 12. 2.

Přeji vám krásný den,

tento týden si, prosím, vypracujte následující úkoly:

1) Přepsat zápis do sešitů:

Karel IV:

- velmi vzdělaný panovník (studium ve Francii)

- 1346: zvolen římským císařem

- 1347: korunován českým králem

- staví Nové Město pražské, Karlův most, Chrám sv. Víta, Karlštejn, Karlovu univerzitu

2) PS str. 24/cv. 3 a 4

3) Zjisti na internetu, jak vypadal erb Přemyslovců a Lucemburků. Čím se od sebe erby lišily?


Přeji vám krásné jarní prázdniny a společně se uvidíme v úterý po prázdninách.

Leona Kabrielová

 

Domácí úkoly na týden 1. - 5. 2.

Hezký den všem,

do příštího úterý si, prosím, vypracujte následující domácí úkoly:

1) Přepsat zápis do sešitů:


LUCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNU:

Jan Lucemburský:

- manželka Eliška Přemyslovna (sestra Václava III.)

- odvážný bojovník, pro Čechy získává nová území

- r. 1346: padl v bitvě u Kresčaku

 

2) Uč. str. 39 - přečíst kapitolu: Karel IV. - Otec vlasti

3) PS str. 23/cv. 1

 

To je vše, mějte se krásně.

Leona Kabrielová


Domácí úkoly na týden 25. - 28. 1.

 

Milí čtvrťáci,

tento týden nám v úterý odpadne společná online výuka. Čeká nás kapitola Doprava. Vypracujte si, prosím, do příštího týdne následující domácí úkoly. Příští týden si vše společně projdeme a zkontrolujeme:

1) Uč. str. 36 - 37: pročíst.

2) PS str. 21 celá.

Užijte si pololetní prázdniny a těším  se na viděnou za týden.

Leona KabrielováDomácí úkoly na týden 18. - 22. 1.

Dobrý den,

do příštího týdne si, prosím, vypracujte následující domácí úkoly:

1) Učebnice str. 34 - 35: pročíst si kapitolu Sídla a jejich význam.

2) PS str. 19 a 20.

Příští týden v úterý si společně vše zkontrolujeme.

 

Pěkný den.

L. KabrielováDomácí úkoly na týden 11. - 15. 1.

Přeji všem pěkné odpoledne a posílám domácí úkoly na tento týden:

1) Učebnice str. 33 - přečíst kapitolu Zakládání měst.

2) PS str. 18 - celou stranu vypracovat.

Užijte si sněhovou nadílku a společně se uvidíme zase příští úterý.

Leona KabrielováDomácí úkoly na týden 4. - 8. 1.

Milí čtvrťáci,

do příštího týdne vás prosím o vypracování následujících domácích úkolů:

1) přečíst si v učebnici str. 31

 

2) přepsat zápis do sešítů:

Čechy jako království

- 1. český král: Vratislav

Přemysl Otakar I.

- 1. český král s dědičným titulem (1212 - Zlatá bula sicilská)

Při správě země spolupracoval král se šlechtou.

Přemysl Otakar II.

- král železný a zlatý

- zdvojnásobil území českého státu

- 1278: umírá v bitvě na Moravském poli

Václav II.

- objeveny stříbrné doly v Kutné Hoře (zavádí pražský groš)

Václav III.

-poslední přemyslovský panovník (v roce 1306 zabit: rod Přemyslovců vymírá po meči)


3) vypracovat v pracovním sešitě cv. 3 na str. 17

 

To je pro tento týden vše. Uvidíme se společně zase v úterý.

Leona KabrielováDomácí úkoly na týden 23. - 30. 11.

Milí čtvrťáci,

posílám vám poslední část domácích úkolů z online výuky:

 

1) přepište si zápis do sešitů:

Velká Morava (9. st.)

 Kníže Rostislav:

povolal na Velkou Moravu Konstantina (Cyrila) a Metoděje:

-        šíří zde křesťanství (při bohoslužbách používají slovanský jazyk, přeložili hlavní část bible)

-        přináší první slovanské písmo – hlaholici

 Kníže Svatopluk:

ruší slovanské bohoslužby (bohoslužby jsou opět v latině, latinské písmo – latinka)

Začátkem 10. st. se Velkomoravská říše rozpadá.

 

5. července: státní svátek na počest Cyrila a Metoděje

 

2) přečtěte si pověst O Svatoplukovi a jeho třech synech

3) po společné přípravě si doplňte tabulku v pracovních sešitě na str. 12/cv. 3

 

Pro tento týden je to všechno, přeji vám hezký víkend a budu se na vás těšit v úterý ve škole (připravte si, prosím, všechny vypracované domácí úkoly a doplněný sešit a pracovní sešit).

Leona Kabrielová

 

Domácí úkoly na týden 9. - 16. 11. a 16. - 23. 11.

Přeji pěkný den všem

a podle dohody posílám učivo, které je potřeba vypracovat tento a příští týden:

SLOVANÉ:

1) Zápis do sešitů: 

Slovanské osídlení: 5. st. n. l.

- osidlují oblasti s mírnými teplotami, dostatkem srážek a nejúrodnějšími půdami

- polozemnice - příbytky Slovanů

- postupně budují opevněná hradiště (střediska obchodu a řemesel)

- pohanské náboženství - uctívají více bohů

2) vyhledáte si a připíšete do zápisu 3 slovanské bohy: Radegast, Perun a Veles

3) PS str. 11/cv. 2 - spojíte obydlí našich předků se správným popisem a očíslujete od nejstaršího k nejmladšímu.

 

VELKÁ MORAVA:

1) Podívat se na video:

https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4

2) Uč. str. 22 a 23 - pročíst text a prohlédnout si obrázky

3) PS str. 12/cv. 1 - popište předměty z období Velkomoravské říše a rozdělte je na ty, které používali muži, a na ty, které používaly ženy.


Pro dnešek vše, užijte si prodloužený víkend a těším se na viděnou v další společné hodině.

Leona Kabrielová

 

Domácí úkoly na týden 2. - 9. 11.

Milí čtvrťáci,

posílám Vám zadání domácí práce na tento týden:

Práce s mapou a internetem: do vlastivědných sešitů si napíšete nadpis Sousední státy České republiky, vyhledáte je v mapě a zapíšete k nim následující informace: 1) hlavní město, 2) počet obyvatel, 3) 2 - 3 největší řeky, 4) nejvyšší pohoří 5) nakreslíte vlajku.

To je pro tento týden vše, těším se s vámi na viděnou příští týden v úterý. Domácí úkol mějte připravený u sebe, společně si ho zkontrolujeme.

Leona KabrielováDomácí úkoly na týden 19. - 23. 10.

Přeji všem krásné odpoledne a prosím o vypracování následujících úkolů tak, jak jsme se domluvili na dnešní společné hodině: 1) Zápis do sešitu: Leganda mapy - Uč. str. 17: překreslit mapové znaky. 2) PS: str. 8/c. 3 a 4 - vymyslete a zakreslete znaky pro objekty a jevy uvedené v tabulce a také ty, které vidíte z okna.

Užijte si pěkné podzimní prázdniny a  já se na vás budu těšit v listopadu se škole.

Leona Kabrielová

PřílohaVelikost
Soubor Habsburkové - zápisy2.12 MB