Virtuální návštěva jaderné elektrárny Temelín

Člověk se bez elektrické energie neobejde a v současné době online výuky to platí dvojnásob.

Dnes už člověk elektřinu „ze zásuvky“ bere jako samozřejmost, ale ještě před zhruba 150 lety to samozřejmost vůbec nebyla.

Z jakých zdrojů můžeme elektřinu získat, se učili osmáci ve fyzice v rámci tématu Zdroje energie. Už vědí, že máme zdroje obnovitelné (energii ze Slunce, z vody, z větru, máme geotermální energii a energii z biomasy) a také zdroje neobnovitelné (uhlí, ropu, zemní plyn a energii z jádra, tzv. jadernou energii).

Obě tyto skupiny zdrojů mají své výhody a nevýhody, své zastánce a odpůrce. Mezi energie budoucnosti patří tzv. čisté energie, tedy ty s minimálním dopadem na životní prostředí. Vzpomeňte na nedávný 22. duben, kdy se slaví Den Země!!!

Mezi ty novější zdroje patří jaderná energie. Dnes aktuální téma vzhledem k chystané dostavbě dalšího reaktoru v jaderné elektrárně Dukovany.

A jak to v takové jaderné elektrárně vypadá, měli možnost vidět 8. dubna žáci 8. třídy. Virtuálně jsme navštívili jadernou elektrárnu Temelín, naši druhou a mladší jadernou elektrárnu. Nachází se v Jihočeském kraji, od nás asi 180 km daleko (a 3 hodiny cesty), takže „na živo“ bychom se tam jen tak nepodívali.

Paní průvodkyně nás seznámila s areálem elektrárny, s podmínkami bezpečnosti (např. nad elektrárnou je několikakilometrová bezletová zóna), s podmínkami pro stavbu takové elektrárny (elektrárna potřebuje dostatečný zdroj vody) a také s procesem výroby elektřiny pomocí radioaktivního prvku uranu.

Měli jsme možnost vidět chod elektrárny z pohledu zaměstnanců, kterých je tam kolem 1 300. V srdci elektrárny – reaktoru – se pohybují pouze ve žlutých vestách, mohou sem totiž jen někteří pracovníci, protože se jedná o nejpřísněji střeženou část elektrárny. V řídícím středisku – velíně – mají zaměstnanci přesně rozdělené úlohy a např. odejít „jen tak“ na záchod, nepřipadá vůbec v úvahu.

Na závěr prohlídky mohli osmáci projevit své znalosti zodpovězením několika otázek. Na soutěžní otázku Které zařízení v jaderné elektrárně vyrábí elektřinu? odpověděli správně Sergio S. a Martin S., kteří byli odměněni upomínkovými předměty – plátěnou taškou a plyšovým maskotem Voltíkem (volt = jednotka elektrického napětí). Odměnu za své znalosti získali také Antonín R. a Monika P.

Na přiložené fotografii je ještě druhý plyšový maskot Joulinka (joule / džaul = jednotka energie).

Pokud máte zájem, můžete se do některých elektráren podívat virtuálně i sami na následujícím odkaze:

http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-virtualni-prohlidky/

PS: Správná odpověď na soutěžní otázku: generátor

Petra Brožková

Rubrika: