Včela medonosná v 6. třídě

Včela medonosná patří mezi nejvýznamější opylovače, proto jsme se minulý týden s žáky 6. třídy o hodinách přírodopisu věnovali právě jí. Krátce jsme si včelu představili, zařadili do systému živočichů, popsali nejdůležitější znaky, prohlédli si královnu, dělnici a trubce, shlédli zajímavé video. Poté se žáci rozdělili do skupin a dle zadaných úkolů se pustili do práce. Děti velmi pečlivě a s velikým pracovním nasazením vyhledávaly informace, luštily, pracovaly s textem, skládaly básně a nakonec vytvořily krásné a velmi poučné plakáty (viz. foto), které nám zdobí nástěnku EVVO. Dále žáci vymysleli otázky na toto téma pro spolužáky z 1. i 2. stupně, které jsou k dispozici u nástěnky a mohou se tedy zapojit všechny děti ze školy a vyzkoušet si svoje znalosti.

Až bude příznivější situace, rádi bychom navštívili včelaře, tak snad příští školní rok.

Moc děkuji šesťákům za krásné zpracování tématu, pracovali pilně jako včelky!Usmívající se

Rubrika: