V první třídě - návštěva druhá

30. březen – návštěva 1.třídy

Ve středu 30. března nastal čas, kdy byla skupinka předškoláků z MŠ pozvána na návštěvu do 1. třídy. Před druhou vyučovací hodinou nás přivítala paní učitelka Kocmanová se svými prvňáky. Než jsme se pustili do práce, šli jsme se společně podívat do třídy budoucích prvňáků, tam nás mile přivítala p.uč. Kabrielová se svými třeťáky. Poté jsme se vrátili zpět do 1. třídy, kde na nás čekaly připravené aktivity. Děti nacházely po třídě geometrické tvary, třídily je na tabuli a za pomoci prvňáčků počítaly množství. Za odměnu si všichni společně zahráli pexeso na interaktivní tabuli. Poté začala práce ve skupinkách - kreslení  obrázků ve tvaru čtverce, obdélníku, trojúhelníku nebo kruhu. Přišla se podívat i p. uč. Šachová. Závěrem byla společná fotografie s výkresy.

Rubrika: