Týdenní plán: 27. - 31. ledna 2020

 INTEGROVANÝ BLOK: „Leden, zamkne vodu ledem“ – Zdraví a nemoci, bacily a prevence

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • Prosíme doplatit peníze za plavecký výcvik.
 • Dopisujte se do průzkumu docházky na jarní prázdniny.
 • Čtěte, prosím, informace na hlavních dveřích MŠ a na nástěnce nad kontejnery pro třídění odpadu.
 • 6. 1. 2020 - III. Schůzka zákonných zástupců dětí.

 RANNÍ ÚKOL:

 PO –  Co je zdravé a co nezdravé: ukazuj na správného smajlíka.

ÚT – Pojmenuj tvary bacilů na tabuli, zkus dát bacilům nějaká pěkná jména.

ST – Ukaž, jak umíš jezdit na školkovských lyžích. Dojeď po koberci k oknu a zpátky.

ČT–  Běž do umývárny ukázat, kde se splachuje záchod, a jak si umíš správně umýt ruce podle pravidel. Popisuj postup.

– Jak podle vás takový bacil vypadá, a kde v těle asi bydlí? Jednoho nakresli ty, jednoho nakreslí maminka nebo taťka. Nezapomeňte na razítko.

 ČETBA: Pohádky z bílého pyžama – Ludmila Pelcová; Štuclinka a Zachumlánek.

 RANNÍ KRUH:

 • Víkendové zážitky – vyprávění
 • Rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé motoriky – tancování na hudbu, pohybové tanečky s písničkou.
 • Pohybová hra – Na bacila – reakce na hudbu.
 • Básničky s pohybem – Vitamíne, vitamíne; Ovoce a zelenina.
 • Oromotorika – cviky s jazykem, artikulace, dechová cvičení, jazykolamy.
 • Popis lidského těla + cvičení – My dáme ruku sem; Hlava ramena.
 • Reakce na pokyn, ukazování částí lidského těla – Nechci vidět …
 • Povídání o důležitých číslech – říkadlo – 155 – doktor je tu hned, 150 hasiči – oheň jenom zasyčí, 158 – volám policejním vozům.
 • Lidské tělo - slabiková částí lidského těla, ukazování, tvoření zdrobnělin.
 • Pohybová hra – na bacil a vitamín:
  • Já jsem bacil, to se mám, nemoc v těle udělám.
  • Já vitamín, hodný pán, bacil ihned pochytám.

ŘÍZENÁ ČINNOST

 • Obrázkový diktát pro předškoláčky a starší děti – lidské tělo; mladší děti – omalovánka.
 • Rozhovor – co dělat při nemoci, úrazu, kdo nám pomůže, kam zavolat,…
 • Nácvik a dramatizace písně Polámal se mraveneček.
 • Prevence – jak můžeme nemoci předejít? Co pro to děláme ve školce?
 • Utužování vztahů v kolektivu – kteří kamarádi chybí? Ukaž na fotce, jméno, příjmení, značka, vedle koho sedí u stolečku, vedle koho sedí v šatně,…
 • Naše zuby – co jim škodí, co jim prospívá + báseň Moje zuby.
 • Poučný příběh, porozumění slyšenému = doprovodné otázky k příběhu, převyprávění děje, hlavní postavy.
 • Sledování pohádky – Mach a Šebestová – Jak léčili Kropáčkovi angínu.

CVIČENÍ

 • Rušná část – pohybová hra „Na bacily“.
 • Kooperativní činnosti – 2 družstva:
  • Soutěž v oblékání – výběr kapitána + stopování.
  • Hod horním obloukem – sněhová koule do obruče.
  • Rychlost, obratnost – přenášení korálků (vitamínů).

 

 POBYT VENKU:

 • Hry se sněhem, hry s ledem.
 • Pozorování kreseb mrazu na zamrzlých oknech.
 • Vycházky po okolí, stavění sněhuláků, koulování.

 VYHODNOCENÍ:

 

CENTRA AKTIVIT

MANIPULAČNÍ HRY

KOSTKY A AUTA

 • Zdravá ústní dutina – přiřazování bílých kamínků na pusu z papíru (6).
 •  Stavba nemocnice, jízda záchrannými vozy, parkoviště,..

PÍSEK A VODA

DÍLNA

 • Čistění zoubků – kreslení bakterií a kazů fixem, vyčistění zubů vodou a pastou (2).

 

 • Práce s modelínou – rozvoj fantazie – modelace bacilů, virů, bakterií (4).
 • Sněhulák Olaf – stříhání, lepení na podklad, skládání částí dle pravidel.

KNIHY A PÍSMENA

POKUSY A OBJEVY

 • Pracovní listy pro předškoláky.
 • Zdravé x nezdravé potraviny – vybírání smajlíků (4).
 • Opis písmen a číslic – říkadlo s čísly složek záchranného systému (4).
 • Grafomotorika – sněhulák – malá, větší, největší koule.

 

 • Hra na zubaře – čistění žlutých zubů – zabarvování plochy pomocí kartáčku na zuby (4).

ATELIÉR

DOMÁCNOST

 • Tiskání vatovou tyčinkou a temperovou barvou (prstem)(6):
  • Mladší děti – předznačená kolečka.
  • Starší děti – přerušovaná čára.
 • Kresba bacilů tuší – vybarvování vodovými barvami.
 • Skládačky – ovoce a zeleniny – třídění, hledání stínů (4).
 • Co je zdravé pro naše zuby a celé tělo? – stříhání potravin z letáků a lepení na zuby.

DRAMATIKA

HUDBA

 •  Námětová hra „Na lékaře“ – používání obvazů, náplastí, šátků, polštářků.
 • Námětová hra „Na zubaře“.
 • Dramatizace písničky – Polámal se mraveneček.
 • Nácvik písně – Polámal se mraveneček.
 • Hra na Orffovy nástroje.
 • Píseň RÝMA, Povídala jedna slečna.

INTERAKTIVNÍ TABULE

POHYB

 • Program Smart – porovnávání velikostí, pexeso, najdi rozdíly, …
 • Slalom pro lyžaře – jízda na lyžích (chůdy)(4).
 • Pohybové hry – na bacil a vitamín.
 • Části lidského těla – taneček.
 • Hra na vločky – reakce na hudbu.