Týdenní plán: 14.12 - 18.12. 2020

INTEGROVANÝ BLOK:     „Adventem do Vánoc“ – VÁNOCE

                  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE:

 • - k učení: soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom 
 •   jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • - k řešení problémů: užívá při řešení myšlenkových a praktických problémů logických, matematických i
 •   empirických postupů
 • - komunikativní: ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno jim učit, má vytvořeny elementární předpoklady k učení se     cizímu jazyku
 • - sociální a personální: uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • - občanské: má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se zákl.lidskými hodnotami a normami a co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

POUČENÍ O BEZPEČNOSTI:

 • Zvýšená opatrnost při manipulaci se hořícími svíčkami na adventním věnci

 ČINNOSTI PRO RODIČE:

 • Změna stravného – upravte si trvalé příkazy na nové ceny podle rozpisu na dveřích do šatny
 • Do 14.12 máte poslední možnost o vyplnění dotazníku docházky zaslaného na Vaše kontaktní emailové adresy

VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 • rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání
 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

 ČETBA: Adventní pohádky (vánoční příběhy na každý den)

 RANNÍ KRUH:

 • ranní tabule: volba službičky týdne, jaký je dnes den, jaké máme počasí, jaké je roční období, kdo z nás chybí?
 • logopedické chvilky: dechová cvičení – zahřívání dlaní, foukání větru, meluzína, chytání vločky na jazyk
 • ranní rozcvička: taneční cvičení na písničku Zima (H.Zagorová), pohybová hra: Na vločky (pohyb na koberci, při zastavení hudby vločka padá na zem)

ŘÍZENÉ ČINNOSTI :

 • Povídání o vánočních zvycích a tradicích (jak to máme u nás, jak to mají v jiných zemích)
 • Vánoční příběh: Jak to bylo s narozením Ježíška? – obrázková pohádka – vyprávěj
 • Ukázka vánočních zvyků: pouštění lodiček po vodě, pusa pod jmelím, rozkrajování jablíčka, hod bačkorou
 • Zdobení vánočního stromečku od Ježíška (jak ho sem asi dal?)
 • Hra Rolnička: rozvoj sluchového vnímání pomocí hry
 • Zpěv vánočních koled (doprovod Orffovy nástroje, rolničky, zvoneček)

POBYT VENKU:

 • Vycházky po okolí, pozorování změn v přírodě, krmení zvířátek
 • Stavby domečků pro zvířátka z venkovního materiálů

 

 1. 1.     MANIPULAČNÍ HRY

7. KOSTKY A AUTA

 

 • Skládání obrazců z chlupatých drátků dle předlohy

 

 • Zdobení vánočního stromečku, baněk

 

 • Puzzle – téma Vánoce

 

 

 • Stavba vánočního stromečku- stavby dle plánku + ozdobení malými dílky z dalších stavebnic

 

 1. 2.     PÍSEK A VODA

8. DÍLNA

 

 • Pouštění lodiček po vodě

 

 

 • Ozdoby na stromeček – zažehlovací korálky
 1. 3.     KNIHY A PÍSMENA

9. POKUSY A OBJEVY

 

 • Adventní kalendář + tajenka na tabuli (každý den jedna otázka + úkol)

 

 • Čtení adventních pohádek
 • Skládání slov k tématu

 

 

 

 

 • Vánoční strom – manipulace s chlupatým drátkem – obtáčení plastového kornoutu
 1. 4.     ATELIÉR

10. DOMÁCNOST

 

 • Vánoční stromeček – obtisk rukou (skupinová práce)
 • Tvoření ozdobiček pomocí laminovací fólie

 

 • Loupání pomerančů, vykrajování zvonečků na ozdobení dárků pro rodiče
 • Stolování – Štědrý den (jaké pokrmy jíme na Štědrý den)
 1. 5.     DRAMATIKA

11. HUDBA

 

 • Námětová hra: Narození Ježíška, Jak slavíme Štědrý den u nás

 

 • Zpívání Vánočních koled, hra na Orffovy nástroje
 1. 6.     INTERAKTIVNÍ TABULE

12. POHYB

 

 •  SMART program na téma Vánoce (větší*menší, počítání, tvary, barvy, pexeso)

 

 

 • Pohybové hry, básně s pohybem, cvičení na písničku Zima (H. Zagorová)