Sluníčka

Školní rok 2020/2021

Charakteristika Sluníčkové třídy: Kapacita naší heterogenní třídy je 25 dětí, z toho 6 předškolních a 19 ve věku 2 až 5 let.

O co se budeme snažit:

Naším největším cílem bude, aby k nám děti chodily s radostí, s úsměvem, aby se nebály přijít si pro radu, když budou potřebovat, a měly zde spoustu dobrých parťáků ke hře.

Naším průvodcem po celý školní rok bude velká kamarádka Beruška Maruška neboli Slunéčko sedmitečné. Bude pro nás velmi důležitá. Pro paní učitelky v rámci seznamování se s novými kamarády (mnohdy se děti baví raději s malým plyšovým kamarádem než cizím dospělákem), dětem zase Maruška ukáže, jak to ve školce chodí.

První adaptační týdny se spolu s dětmi zaměříme na školková pravidla, která si společně vytvoříme a domluvíme se na nich. Pravidla si vystavíme na dobře viditelná místa, abychom na ně nezapomínali. Další bod na programu bude vzájemné poznávání a budování důvěry. Věříme, že se naše „sluníčka“ nových kamarádů ujmou, budou jim oporou a dobrým příkladem. Paní učitelky zařadí hry na upevňování kamarádských vztahů a upevňování kolektivu.

V průběhu roku nás čeká spoustu zajímavých témat i projektů, která vycházejí ze školního vzdělávacího programu, který je v souladu s RVP PV. Naším cílem bude děti s tématem seznámit, dozvědět se něco nového, a zabývat se jím ve všech výchovně vzdělávacích oblastech – výtvarná, pohybová, hudební, dramatická.

Dalším cílem bude rozvoj sebeobsluhy a samostatnosti. Budeme děti podporovat, aby činnosti zvládly samy. Uznáváme heslo Montessori pedagogiky: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

Budeme dbát na dodržování zdravých životních návyků a na péči o své tělo. Zajímat se o svět lidí jako takový – ochrana naší planety (třídění odpadů..), ostatní kultury, tradice, zvyky. Mimo svět lidí budeme zkoumat i naše zvířecí kamarády a svět rostlin.

Naší prioritou bude předávat veškeré znalosti a zkušenosti nenásilnou formou – učení hrou.

Třídní učitelky: Bc. Romana Pantůčková, Tereza Víšková, DiS.

 

REŽIM DNE II. třída - SLUNÍČKA

6:15 – 08:45

 • přivítání, pozdravení
 • ranní úkol – s rodiči
 • spontánní hry – individuální, skupinové
 • jazyková chvilka
 • tělovýchovná chvilka, pohybové hry
 • komunitní kruh

08:45 – 09:15

 • hygiena, svačina – samostatný výběr + obsluha

09:15 – 9:45

 • řízené činnosti v centrech aktivit s možností vlastní volby (hry smyslové, didaktické, práce s knihou, hudba a zpěv, vyprávění, příběhy, tvořivá dramatika
 • příprava na pobyt venku

9:45 – 11:45

 • pobyt venku - vycházky, výlety, spontánního pohyb a hry na školní zahradě

11:45 – 12:30

 • převlékání, hygiena, oběd - samostatný výběr + obsluha, hygiena + chrup

12:30 – 14:30

 • odpočinek – četba, poslech relaxační hudby, alternativní odpočinek – klidové aktivity (např. příprava „na školu“)

14:30 – 16:00

 • aktivity - hry a zábavné činnosti

 

Třídy spojeny v době:

6:15 – 7:00 na II. třídě

16:00 – 16:45 na I. třídě

V této době probíhají společné aktivity