Školní jídelna


Obědy v době distanční výuky

Na základě připomínek jedné z matek zveřejňujeme v příloze výtah z materiálu MŠMT k době distanční výuky a výdeji obědů. Škola nabídla alternativu dovozu obědů (respektive předala info o obdržené mailové nabídce). V tuto chvíli řešíme s odborníky jiné možné alternativy, které by byly v souladu s doporučeními MŠMT).


Odebrání oběda v případě 1.dne nepřítomnosti

1.den nepřítomnosti je možné odebrat oběd domů. Oběd bude vydán do jídlonosiče, v čase od 11hod. do 11:25, v době distanční výuky v čase 12 - 12:30, zazvoňte u bočního vchodu do jídelny a vyčkejte příchodu p.kuchařky. V žádném případě nelze vstupovat do budovy školy.


Placení za stravné

Za stravné se platí příkazem na účet školy s číslem 299 221 974/0300 a číslem variabilního symbolu, které má každý strávník přidělené od p. účetní Janečkové. Bez správného v.s. není možné platbu identifikovat a bude vrácena zpět na účet.

První platba je do 25.8. a poslední platba do 20.5. následujícího roku

Sazba za 1 oběd:

7 až 10 let      28,- Kč, průměr platby na každý měsíc 560,- Kč

11 až 14 let    30,- Kč, průměr platby na každý měsíc 600,- Kč

15 let a více    32,- Kč, průměr platby na každý měsíc 640,- Kč

Důležité upozornění!

Jestliže nebude mít dítě zaplaceno za stravné do 20. dne v měsíci, bude od 1. kalendářního dne následujícího měsíce vyřazeno ze školního stravování!!

Odhlašování obědů!

Odhlásit oběd je možné pouze do 7.30 hod. z důvodu nemoci nebo nepřítomnosti ve škole na tel. číslo 469 667 217, mob. 739 282 152, mail jidelna@skola-rosice.net. Pokud žák onemocní, první den si můžete odnést oběd v čistém jídlonosiči. Na další dny nemoci nemá žák nárok na stravování. Rodič je povinen tuto stravu odhlásit!!!

Způsob odhlašování!

Stačí poslat SMS nebo Email do kterého napíšete jméno a příjmení dítěte, třídu kterou navštěvuje a hlavně od kdy do kdy odhlašujete dítě, popřípadě napište do odvolání s tím, že ho musíte opět sami přihlásit. Když napíšete odhlašuji dítě z obědů, tak je automaticky odhlášen jen na jeden den.

Přeplatky za stravné se vracejí 1x ročně s vyúčtováním k 30. 6. na účet rodičů žáka v měsíci červenci.


POZOR: PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN SE NEVAŘÍ!


PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ