Školní jídelna

Placení za stravné

Za stravné se platí příkazem na účet školy s číslem 299 221 974/0300 a číslem variabilního symbolu, které má každý strávník přidělené od p. účetní Janečkové.

První platba je do 25. 8. a poslední platba do 20. 6. následujícího roku.

Sazba za 1 oběd:

Ranní svačina:                 9,- Kč, průměr platby na každý měsíc 198,- Kč

Ranní sv. a oběd            29,- Kč, průměr platby na každý měsíc 638,- Kč                                                         Ranní sv. a oběd (7.letí)  30,- Kč, průměr platby na každý měsíc 660,- Kč

Celodenní stravné         35,- Kč, průměr platby na každý měsíc 770,- Kč                                                 Celodenní stravné(7.letí) 36,- Kč, průměr platby na každý měsíc  792,- Kč

 

Odhlašování obědů

Odhlásit oběd je možné pouze do 7.30 hod. z důvodu nemoci nebo nepřítomnosti ve škole na tel. číslo 739 282 152, 469 667 217. Pokud žák onemocní, první den si můžete odnést oběd v jídlonosiči. Na další dny nemoci nemá žák nárok na stravování. Rodič je povinen tuto stravu odhlásit!

Způsob odhlašování!

Stačí poslat SMS nebo Email do kterého napíšete jméno a příjmení dítěte, třídu kterou navštěvuje a hlavně od kdy do kdy odhlašujete dítě, popřípadě napište do odvolání s tím, že ho musíte opět sami přihlásit. Když napíšete odhlašuji dítě z obědů, tak je automaticky odhlášen jen na jeden den.


Přeplatky za stravné se vracejí 1x ročně s vyúčtováním k 31. 7. na účet rodičů žáka v měsíci srpnu.