Školní jídelna informuje


 

Vzhledem ke stávajícímu vývoji cen potravin, jsme nuceni od 1.9. 2022 upravit úhradu za poskytovanou stravu. Prosíme Vás tedy, abyste si upravili trvalé příkazy k platbě.

 

 Děkujeme za pochopení.


 Odebrání oběda v případě 1.dne nepřítomnosti

1.den nepřítomnosti je možné odebrat oběd domů. Oběd bude vydán do jídlonosiče, v čase od 11hod. do 11:25, zazvoňte u bočního vchodu do jídelny a vyčkejte příchodu p.kuchařky. V žádném případě nelze vstupovat do budovy školy.


Placení za stravné

Za stravné se platí příkazem na účet školy s číslem 299 221 974/0300 a číslem variabilního symbolu, které má každý strávník přidělené od p. účetní Janečkové. Bez správného v.s. není možné platbu identifikovat a bude vrácena zpět na účet.

První platba je do 25.8. a poslední platba do 20.5. následujícího roku

Sazba za 1 oběd:

6 let               29,- Kč, průměr platby na každý měsíc 580,- Kč

7 až 10 let      31,- Kč, průměr platby na každý měsíc 620,- Kč

11 až 14 let    33,- Kč, průměr platby na každý měsíc 660,- Kč

15 let a více    35,- Kč, průměr platby na každý měsíc 700,- Kč

Zvýšená sazba je platná už od první platby ( I když je dítě narozené o prázdninách následujícího roku).

Důležité upozornění!

Jestliže nebude mít dítě zaplaceno za stravné do 20. dne v měsíci, bude od 1. kalendářního dne následujícího měsíce vyřazeno ze školního stravování!!

Odhlašování obědů!

Odhlásit oběd je možné pouze do 7.30 hod. z důvodu nemoci nebo nepřítomnosti ve škole od 1.9.2021 pouze přes elekronickou aplikaci Strava.cz. Pokud žák onemocní, první den si můžete odnést oběd v čistém jídlonosiči. Na další dny nemoci nemá žák nárok na stravování. Rodič je povinen tuto stravu odhlásit!!! Přihlásit oběd lze do 14:00 hodin předešlého dne. Změnu Vašeho bankovního účtu nahlaste vedoucí školní jídelny.

PŘEPLATKY ZA STRAVNÉ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU SE VRACET NEBUDOU, PŘEVEDOU SE DO DALŠÍHO ŠKOLNÍHO ROKU. PŘEPLATKY SE VRÁTÍ JEN VYCHÁZEJÍCÍM ŽÁKŮM !!!!!

POZOR: PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN SE NEVAŘÍ!