Schůzka parlamentu se konala dne 20. 6. 2012

Nové body:

  • stoly na chodbě
  • ve třídách vyčistit lavice
  • sepsal list vad které jsou ve třídách + číslo dveří
  • 1. stupeň obdrží pomůcky na výuku od třídních učitelů
  • 2. stupeň bude mít seznam pomůcek na internetu
  • 26. 6. sportovní den
  • 27. 6. akademie
  • každá třída prodat alespoň 10 čísel časopisu ROSÍK