Výuka 8. třída

Informace pro rodiče 8

 

Pomůcky 9. třída – školní rok 2021/2022 – tř. uč. Romana Novotná

 

 

 

Výchova k občanství 8

chova k občanství  - distanční výuka 14. 5. 2021 

Tento týden (do 14.5.2021) se podívejte na video o dívce, která chce zvítězit v celonárodní soutěži, aby potěšila svého dědečka. Podaří se jí to? :) Zaměřte se na význam motivace, vůle a sebekázně.

Angličtina 8 Project 3: Unit 2C: Your future. Revision.

Český jazyk 8

 

 Český jazyk a literatura - distanční výuka - 10. 5.-14. 5. 2021  

Mluvnice:

Ahoj osmáci, tento týden budeme opakovat pravopis (shoda podmětu s přísudkem, koncovky podst. a příd. jmen). Učivo si společně procvičíme na online hodině.  

Hudební výchova 8

Milí osmáci,

protože návrat do školy je, pravděpodobně, ještě daleko, vypracujte, prosím, tyto práce:

- vyhledej a zapiš do sešitu: Rozdělení hudebních nástrojů

- vyhledej a zapiš do sešitu: Hudební skladatel Bedřich Smetana (piš v bodech - životní příběh, významná díla)

- vyhledej a zapiš do sešitu: Hudební skladatel Antonín Dvořák (piš v bodech - životní příběh, významná díla)

 

Vypracované vyfotografuj a pošli na email alena.sachova@skola-rosice.net do 18. 11. 2020.

Děkuji za spolupráci a mějte se hezky.

Alena Šachová

Výtvarná výchova 8

Samostatná práce na období 12.10. - 23.10.2020, distanční výuka:

Cílem hodin výtvarné výchovy je vytvořit co nejširší škálu barevných odstínů. Je možné použít vodové, anilinové nebo temperové barvy (pastelky pouze v případě, že doma barvy nemáte).

Pracujte podle návodu:

http://vytvarne-namety.cz/index.php/96-rostliny/1076-jablko-zesvetleni-ztmaveni-barvy


Samostatná práce na období 3.11 - 24.11.2020, distanční výuka:

Pracujte na základě následujícího odkazu:

Svět práce 8

Informace:

Ve 2. pololetí nám začíná v rámci předmětu svět práce - volba povolání.

Volbu povolání jsem zařadila do kalendáře na pátek - podívej se na Teams. Bude probíhat cestou skupinových pohovorů. Jak jsem vysvětlovala při hodinách němčiny. více si ještě objasníme ve středu na němčině 10.2. - všichni.

Ve středu 10.2. je němčina pro všechny žáky on-line. 

Výchova ke zdraví 8

Týden od 22. do 26. 3.

Úkol do Vz máte v zadání ve svém týmu na MS Teams. - Vz Celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci.

Týden od 22. do 26. 2. 21

V příloze máte zápis (Výživa a zdraví 22. 2. 21)k nalepení do sešitu + otázky, tabulku jídelníčku. Zápis si pročtěte a  vypracujte otázky a jídelníček, pošlete na MS Teams do 5. 3. 21.


Zeměpis 8

Týden od 26. do 30.4.

Na úterý si přečtěte v učebnici Liberecký kraj - str. 59 - 61. Na hodinu si připravte PS.


Týden od 19. do 23. 4.

 

Žáci, kteří mají zadaný referát pošlou otázky mně na chat v pondělí do 20:00.

Při online hodině prezentace referátů.

Chemie 8

Týden od 26. do 30. 4.

Chemie bude v pondělí 26. 4. 1. hodinu, prohozeno s přírodopisem. Vytiskněte si zápis Významné oxidy a jejich využití + umět tabulku -ný, -natý,........., značky prvků.


Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 8. třída