Výuka 8. třída

Informace pro rodiče 8


 

Pomůcky pro školní rok 2022/2023 do 9. třídy

 

Němčina 8

 

 21.1. Slovní zásoba
PL k nové slovní zásobě
PL práce s textem, str. 1
PL práce s textem, str.2
Dom. úkol PL velikonoce

Zeměpis 8

Práce s počítačem 8

Matematika 8

Angličtina 8

Výchova k občanství 8

chova k občanství  - distanční výuka 14. 5. 2021 

Tento týden (do 14.5.2021) se podívejte na video o dívce, která chce zvítězit v celonárodní soutěži, aby potěšila svého dědečka. Podaří se jí to? :) Zaměřte se na význam motivace, vůle a sebekázně.

Český jazyk 8

 

Český jazyk a literatura - distanční výuka - 22.11.- 26.11.2021

Mluvnice:

Ahoj osmáci, tento týden budeme procvičovat předpony s-,z-, vz- a předložky s/se, z/ze v učebnici na str. 42-45.  

Výtvarná výchova 8

Pomůcky na Vv:

minimálně 4 štětce (2x kulatý, 2x plochý – různé velikosti), pastelky, fixy, voskovky, vodové a temperové barvy, paletu na míchání barev, barevné papíry, kelímek na vodu, hadřík, pracovní košili nebo zástěru, vysunovací lepidlo, nůžky, starý ubrus nebo noviny na lavici, kufřík nebo krabici na pomůcky, 10 malých a 10 velkých čtvrtek

Chemie 8

Týden od 26. do 30. 4.

Chemie bude v pondělí 26. 4. 1. hodinu, prohozeno s přírodopisem. Vytiskněte si zápis Významné oxidy a jejich využití + umět tabulku -ný, -natý,........., značky prvků.


Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 8. třída