Výuka 7. třída

Informace pro rodiče 7

Milí rodiče,

děkuji Vám za dosavadní spolupráci a přeji všem slunečné a odpočinkové léto.

Uvádím přehled pomůcek pro Vaše děti do 8. třídy. Platba za pracovní sešity a papíry na kopírování proběhne v září.

Monika Chmelařová

 

Pomůcky pro školní rok 2022/2023 do 8. třídy

Zeměpis 7

DISTANČNÍ VÝUKA

Týden 10. - 14. 5. 2021

Výchova k občanství 7

chova k občanství  - distanční výuka 13. 5. 2021 

Ahoj sedmáci, v následujícím týdnu se dozvíte o totalitě. Na Teamsech máte připravený pracovní list (7. třída - ČJ, D, VO - Zadání: "VO7- Totalita - 13. 5. 2021"). PL vyplňte do 13. 5. 2021. 

Matematika 7

DISTANČNÍ VÝUKA

 

Zápisy ve školním sešitě budu po návratu do školy kontrolovat. Některá cvičení z učebnice a PS budeme kontrolovat na on-line hodinách.


Týden 10. - 14. 5. 2021

Ve středu 12. 5. 2021 bude on-line test na procenta (i výpočet základu a počtu procentu).

Angličtina 7 sk. B

Školní rok 2021/2022 - poplatek WocaBee

V letošním školním roce budeme opět používat aplikaci WocaBee. Poplatek za celý školní rok je 200 Kč/dítě. Poplatek lze uhradit na účet školy 195425286/0300 s uvedením jména žáka + do variabilního symbolu uvést 377, nebo lze zaplatit hotově mně osobně v budově školy. Jana Venzarová

 Homework na 29.9.2021 - úkol se prodlužuje do 5. až 6.10.

Napiš a nauč se rozhovor. Použij výrazy ze cvičení 6 na straně 75 v učebnici. Opakuj si slovíčka ve wocabee. Poslech a překlad článku v učebnici na straně 77.

Angličtina 7 sk. A

Úkol do nejbližších dnů:

vzhledem k situaci si zkontrolovat funkčnost aplikace Teams, umět se přihlásit na školní mail, který by byl komunikačním kanálem se školou v čase distanční výuky (jmeno.příjmení@skolarosice.onmicrosoft.com)

21.9.

vypracovat si MENU v Aj, připravit se na rozhovor "v restauraci"

- PS35/3

- doplatek Wocabee

Český jazyk 7

 

 

Český jazyk a literatura - distanční výuka - 10. 5.- 14. 5. 2021  

Mluvnice:

Němčina 7

 

[19.04 22:12] Zdena Vrabcová
Dom. práce do 27.4. Slovní zásoba 4 lekce - jistě již pilně opisuješ do slovníčku, tak pokračuj. Podle této slovní zásoby namaluj na A4 svůj penál a v něm ( vedle) psací potřeby: tužka, nůžky, lepidlo, ... ( 8 věcí s popisem ručně německy). Inspiruj se např. v učebnici str.43, 42. Pošli mi do úterý 27.4. ( chat, email).

V úterý 13.4. je on- line hodina pro všechny žáky 7. třídy.

Přírodopis 7

Materiály k poznávání strunatců - viz. níže v příloze. Seznam jste obdrželi v hodině přírodopisu.

Nyní se učte poznávačku na Pláštěnci, bezlebeční, mihule, paryby. 

Test 22. 9. 2022 - charakteristika, zástupci, poznávání

Fyzika 7

FYZIKA

Školní rok 2020/2021 

10. - 14.5.2021 - distanční výuka

V pondělí: Hydraulická zařízení - výpočty - zápis do ŠS + PS s. 33/4., 6.

V pátek: samostatná práce -

Stránky

Subscribe to RSS - Výuka 7. třída