Sdružení rodičů Rosa I

Čarodejnická výprava omladila Agátu!

Díky všem, kteří se účastnili naší Čarodějnické výpravy! Během tří dnů se na této stezce vydalo skoro 100 dětí na dobrodružnou cestu, na které pomohly čarodějnici Agátě najít 10 ingrediencí potřebných pro přípravu elixíru mládí. Vyplňte nám, prosím, dotazník zpětné vazby Survio, ať můžeme podobné akce organizovat pravidelně i do budoucna.

Čarodějnická výprava

Společně s Rosničkami při MŠ připravujeme pro ško

Velikonoční stezka má výherce

Díky všem, kteří se účastnili naší Velikonoční stezky! Rozdáno bylo 52 odměn za splněné úkoly a sešlo se nám 32 vajec, ze kterých jsme nakonec vylosovali výherce věcné odměny. Za menší děti Ela Nešporová dostává knížku Kouzelná zvířátka a za větší děti Míša Hančárová hru Sabotér Duel.

Velikonoční stezka

Sdružení rodičů při MŠ a ZŠ Rosice přiravilo pro děti jarně-velikonoční aktivitu. Doufejme, že epidemiologická situace bude akci nakloněna a děti se pořádně po dlouhých dnech doma protáhnou. Spoleháme na všechny, že budou plně a důsledně dodržovat pravidla v danou dobu platná pro chování a pohyb venku s myšlenlou na co nejrychlejší otevření nejen škol, ale i celého životního prostoru.

Čtěte v příloze.

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Spolek ROSA I., z.s. konané dne 29.9.2020

Zápis z valné hromady najdete v příloze pod článkem.

Stanovy spolku

Stanovy spolku najdete v příloze.

Pozvánka na výlet

Spolek ROSA I, z. s. pořádá dne 30. 5. 2020 (sobota) výlet klimatizovaným autobusem pro rodiče s dětmi do zábavního parku MIRAKULUM v Milovicích - https://www.mirakulum.cz/. Přihlásit se může žák ZŠ, který uhradil příspěvek do ROSY v doprovodu zákonného zástupce (1 žák = 1 zákonný zástupce). Za dítě zodpovídá zákonný zástupce!! Přihlášky zasílejte výhradně na e-mail: spolekrosa@seznam.cz do 6. 3. 2020 v rozsahu: jméno, příjmení + počet osob + tel. kontakt. Počet cestujících je omezen na 60 osob. Doprava je hrazena z fondu ROSA I, z. s. Vstupné 170,- Kč na osobu bude uhrazeno při vstupu do autobusu a poté zakoupeno hromadně (sleva pro skupinu osob). V případě nepříznivého počasí se výlet nekoná!!

Spolek ROSA I., z.s. při ZŠ Rosice

Spolek ROSA I., z.s. při ZŠ vybírá příspěvek pro školní rok 2019/2020 na každého žáka 200,- Kč . Příspěvky odevzdávejte třídním učitelům do pátku 15. 11. 2019.

 

Pro děti i jejich rodiče, kteří uhradí příspěvek máme připraveny výlety, parkourový workshop, . . . Pokud máte tip na akci , která by se mohla uspořádat   neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: spolekrosa@seznam.cz

Co je spolek ROSA I. z.s. při ZŠ Rosice a jak funguje bude v nejbližší době info na http://skola-rosice.net/ a v Rosických listech.

Poděkování sdružení rodičů ROSA I

Chtěla bych touto cestou za všechny pracovníky školy poděkovat sdružení rodičů ROSA I za dlouhodobou podporu školy a školních aktivit. Velmi si vážíme toho, že existuje skupina rodičů, kteří ve svém volném čase připravují akce a aktivity, díky kterým pak např. naši žáci dostanou mikulášskou nadílku, díky kterým je v době adventního programu připraveno milé občerstvení v kavárniččce, díky kterým dostanou žáci příspěvek na školní výlet nebo např. škola může doplnit své vybavení potřebnými pomůckami a vybavením (v letošním roce např. 25 000Kč, za které jsme pořídili koberec do třídy, knihovničku do třídy, over bally a elektrickou pumpu do tělesné výchovy, stůl pro posezení při jednáních s žáky a rodiči, řadu knih pro doplnění školní knihovny).

ROSA I - první schůzka zástupců tříd

5.9.2017 budou zvoleni zástupci rodičů za jednotlivé třídy - výbor sdružení ROSA I. Po skončení infoschůzek ve třídách proběhne ve školní jídelně letošní první schůzka tohoto výboru, časově zhruba v 16:10hod.

Stránky

Subscribe to RSS - Sdružení rodičů Rosa I