Rodičovské schůzky

Dne 13.11.2014 se od 16hodin uskuteční třídní schůzky. Konzultační části s jednotlivými vyučujícími se účastní zákonný zástupce + žák!
Tento den proběhnou zároveň volby do školské rady ve vestibulu školy od 15 do 17:30hodin (všichni žáci do 7.11.2014 odevzdají vyplněný či prázdný návrh kandidáta s podpisem zák.zástupce, který obdrželi v říjnu).
Třídní zástupci ROSY I se sejdou v 15hodin ve školní jídelně.

Rubrika: