Recitační soutěž online

Byl pozdní večer první máj, večerní máj byl lásky čas ……. možná recitoval některý z účastníků letošní dubnové Přehlídky dětských recitátorů 2021, pořádané DDM Chrudim. Z důvodu kovidové pandemie se soutěž v recitaci konala distanční formou online a naši školu reprezentovaly dvě žákyně 6. třídy – Aneta Laubová a Nicol Theuerová. Obě se naučily přiměřeně dlouhý text zpaměti, maminky je nahrály na video a odeslaly k posouzení odborné porotě, kterou zastupovala dokonce i scénáristka České televize Jana Ozoráková. Ve 3. kategorii šestých a sedmých tříd se na krásném 3. místě se svojí veselou básničkou o čertech od Jiřího Žáčka umístila Niki Theuerová a já jí blahopřeji, děkuji za vzornou reprezentaci naší školy a přeji do budoucna radost z každého setkání s básničkou.


Poděkování za spolupráci patří i maminkám obou dívek – paní Laubové a Theuerové.


Třídní učitelka Monika Chmelařová

Rubrika: