Recitační soutěž

19.2.2014 proběhla na naší škole recitační soutěž, které se zúčastnilo celkem 25 žáků (z 1. stupně 14 žáků, z 2. stupně 11 žáků).


Žáci některých tříd nejdříve absolvovali třídní kolo a jen ti nejlepší byli vybráni do kola školního. Do recitační soutěže se však přihlásilo i několik dobrovolníků. Texty, které si žáci mnohdy sami vybrali, byly velice rozmanité a porota (J. Línková, L. Němcová a A. Šachová) se rozhodně nenudila.


Recitátoři museli zvládnout nejen text a jeho přednes, ale museli se vyrovnat i s přítomností publika a často i s vlastní trémou. Všichni nakonec svůj výstup zvládli.  Příjemným oživením byla recitace chlapců z 9. třídy.


Všichni recitátoři byli za svou snahu odměněni nejen potleskem, ale i drobným dárečkem.


V každé kategorii bylo vyhlášeno 1. a 2. místo.


Výsledky:


1. kategorie (žáci 2.-3. ročníku) 


1. místo - Fričková Klaudie


2. místo - Brychta Tomáš


 
2. kategorie (žáci 4.-5. ročníku) 


1. místo - Charvátová Tereza


2. místo - Volfová Denisa3. kategorie (žáci 6.-7. ročníku) 


1. místo - Laubová Natálie


2. místo - Zach Martin4. kategorie (žáci 8.-9. ročníku) 


1. místo - Chytilová Barbora


2. místo - Jakoubková Zdeňka


 


Všem účastníkům gratuluji a už nyní se těším na setkání v příštím školním roce.Mrkající


Lada Němcová

Rubrika: