Školská rada

Ve čtvrtek 15.11.2017 se uskutečnily volby člena školské rady při ZŠ, Rosice, okres Chrudim za skupinu zákonných zástupců žáků ZŠ a za skupinu pedagogických pracovníků ZŠ.

 

Volba člena školské rady při ZŠ, Rosice, okres Chrudim za skupinu zákonných zástupců žáků ZŠ:

 

Ve stanoveném termínu bylo navrženo 6 kandidátů.

Voleb se zúčastnilo 78 voličů. Výsledky voleb jsou následující:
 

Počet vydaných hlasovacích lístků

78

Počet odevzdaných hlasovacích lístků     

78

Počet platných hlasů                                  

Počet neplatných   

72

  6

 

Výsledky

Kaplan Milan       

     27 hlasů

Durdilová Lenka

     24 hlasů


Členy školské rady při ZŠ, Rosice, okres Chrudim za skupinu zákonných zástupců žáků byli na období 2017 - 2019 zvoleni pan Kaplan Milan a paní Durdilová Lenka.
 

 

Volba člena školské rady při ZŠ, Rosice, okres Chrudim za skupinu pedagogických pracovníků ZŠ:

 

Ve stanoveném termínu bylo navrženo 13 kandidátů.

Voleb se účastnilo 13 voličů:
 

Počet vydaných hlasovacích lístků

13

Počet odevzdaných hlasovacích lístků     

13

Počet platných hlasů     

13

 

Výsledky

Mgr. Vrabcová Zdenka    

6 hlasů

         Farkašová Monika

4 hlasy

 

Za skupinu pedagogických pracovníků ZŠ byly zvoleny Mgr. Vrabcová Zdenka a Monika Farkašová.
 

 

Za zřizovatele – Obec Rosice byly zastupitelstvem dne 11.12.2017 zvoleny p. Iveta Plachá a Hana Slavíková. Zastupitelstvo dne 10.2.2020 odvolalo p.I.Plachou a na její místo delegovalo p.J.Komárka.

 

První zasedání školské rady se uskuteční v období od 13.12.17 do 3.1.2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve čtvrtek 13.11.2014 se uskutečnily volby člena školské rady při ZŠ, Rosice, okres Chrudim za skupinu zákonných zástupců žáků ZŠ a za skupinu pedagogických pracovníků ZŠ.

 

Volba člena školské rady při ZŠ, Rosice, okres Chrudim za skupinu zákonných zástupců žáků ZŠ:

 

Ve stanoveném termínu byly navrženy 3 kandidáti. jeden kandidát svoji kandidaturu odvolal z důvodu jeho jmenování za zřizovatele.

Voleb se zúčastnilo 40 voličů. Výsledky voleb jsou následující:
 

Počet vydaných hlasovacích lístků

40

Počet odevzdaných hlasovacích lístků     

40

Počet platných hlasů     

40

 

Výsledky

Laub Jiří     

22 hlasů

Durdilová Lenka

18 hlasů


Členy školské rady při ZŠ, Rosice, okres Chrudim za skupinu zákonných zástupců žáků byli na období 2015 - 2017 zvoleni pan Laub Jiří a paní Durdilová Lenka.
 

 

Volba člena školské rady při ZŠ, Rosice, okres Chrudim za skupinu pedagogických pracovníků ZŠ:

 

Ve stanoveném termínu bylo navrženo 11 kandidátů.

Voleb se účastnilo 11 voličů:
 

Počet vydaných hlasovacích lístků

11

Počet odevzdaných hlasovacích lístků     

11

Počet platných hlasů     

11

 

Výsledky

Mgr. Kohoutová Marcela    

6 hlasů

Mgr. Šachová Alena

3 hlasy

 

Za skupinu pedagogických pracovníků ZŠ byly zvoleny  Mgr. Kohoutová Marcela a Šachová Alena.
 

 

Za zřizovatele – Obec Rosice byly zvoleny paní Plachá Iveta a paní Chourová Hedvika.

 

První zasedání školské rady se uskuteční v období od 1. do 19.12.2014.