provoz MŠ od 3. května 2021

 Informace pro rodiče

Běžný provoz MŠ pro všechny děti bude obnoven 3. 5. 2021!

  • děti v MŠ se nemusí testovat a  v areálu MŠ nemusí mít roušky (stačí čistá rouška do sáčku v šatně) 
  • pokud víte, že dítě do školky od pondělí nenastoupí, je třeba ho včas obvyklým způsobem omluvit 
  • přiveďte pouze děti na 100% zdravé 
  • prosíme o vzájemnou ohleduplnost a dodržování hygienických opatření. 
  • přihlaste nastupujícím dětem obědy na mobilní telefon školní jídelny
  • rodiče vstupují s respirátory v maximálním počtu tří na šatně
  • provoz probíhá standartním způsobem

Předem děkujeme a těšíme se na vás!
Rubrika: