Projekt Žejbro - 2. - 5. ročník - Lokalita u Vany a okolí

9. května 2014 se žáci 2. – 5. ročníku vydali v rámci projektu Žebro prozkoumat lokalitu u Vany a okolí. Našemu putování předcházela práce ve skupinách, kde žáci vyhledávali informace o zajímavých místech. Jednalo se o památný kámen U Vany, chacholický mlýn a rybník, Horecký rybník a Podlažický klášter.. Během naší cesty žáci prezentovali výsledky svého bádání a ostatní si pečlivě zaznamenávali. Součástí jedné z prezentací byl i rozhovor s majitelem chacholického mlýna panem Hanušem a majitelem chacholického rybníka, panem Douchou. Povídání pamětníků bylo zaměřeno na porovnávání minulosti a současnosti v této lokalitě.
Všem žákům se prezentace zdařily a doufáme, že si odnesli mnoho zajímavých poznatků a zážitků.
Jitka Línková a Alena Šachová, třídní učitelky

Rubrika: