Základní informace

EU peníze logo

Každý je jedinečný

Naše základní škola je od 1. 9. 2011 zapojena do projektu EU Peníze školám. Tento projekt je zaměřen na podporu vzdělávacích oblastí , které se dlouhodobě ukazují jako problematické. Po schválení předložené projektové žádosti jsme získali finanční dotaci, díky které je možné hradit individuální výuku pro žáky, tvorbu inovativních vzdělávacích materiálů, další vzdělávání pro učitele a školního speciálního pedagoga.

Pro náš projekt jsme zvolili název „Každý je jedinečný“, který odráží zaměření školy na respektování individuálních vlastností, schopností a zájmů v rámci výchovně vzdělávacího procesu. Vychází z myšlenek školního vzdělávacího programu „Škola otevřená všem“, který je v platnosti od 31. 8. 2007.

Individuální výuka

Při individualizaci výuky se zaměřujeme jak na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří potřebují učivo více přiblížit a déle procvičovat, tak na žáky nadané, kteří si učivo rozšiřují a prohlubují.

Vzdělávací materiály

Pedagogové školy vytvářejí v rámci projektu sady vzdělávacích materiálů, které odpovídají požadavkům a potřebám našich žáků, a díky kterým je možné zvýšit názornost, atraktivitu a tím i efektivitu vyučování.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Na naší škole podporujeme výuku s využitím interaktivních tabulí. Větší odbornost a nové trendy v této oblasti by měli pedagogové získat díky školení v oblasti digitálních technologií.

Školní speciální pedagog