POKOS - předávání cen

V přiložené fotodokumentaci si můžete prohlédnout slavnostní předávání cen výtvarné soutěže POKOS, ve které Vašík Zrůst ze 6. třídy obsadil krásné 2. místo. BLAHOPŘEJEME!

Vašíkův výkres znázorňuje německé důstojníky se zbraní v ruce.


Rubrika: