Podzimní soutěž ve sběru papíru 2013

Základní škola Rosice vyhlašuje Podzimní soutěž ve sběru papíru

Sběr papíru probíhá od 25. do 27. listopadu 2013

Pokyny pro sběr papíru:

  • Papír přinášejte svázaný, roztříděný zvlášť na noviny, časopisy a letáky, zvlášť na kartony.
  • Papír nesmí být mokrý či znečištěný.
  • Papír ukládejte dle pokynů paní školnice.
  • Hmotnost nahlaste třídnímu učiteli.
Rubrika: