Poděkování

Již téměř celé čtvrtletí mohou díky sdružení rodičů ROSA I využívat naši žáci nové, modernější a zdravotně vhodnější monitory v počítačové učebně školy.

O tom, že to byl výborný počin svědčí i fakt, že již od 6.15 přichází do školy žáci a po celý den tuto učebnu s novým vybavením vydatně využívají. Ještě jednou díky, velmi si tohoto daru vážíme.

Rubrika: