Platba - školní družina na 2. pololetí

Vážení rodiče,

 

 Platbu za školní družinu na následující měsíce (únor–červen) uhraďte do 31.1.2022.

Částku  600 Kč zašlete na číslo účtu: 195425286/0300

Variabilní číslo - 602XXX – druhé trojčíslí z variabilního čísla ze stravného.

 

V případě, že nebude správně vyplněn variabilní symbol, nelze platbu přiřadit a bude vrácena zpět na účet.

 

V případě neuhrazení platby za školní družinu v řádném termínu zanikne možnost navštěvovat školní družinu, a to s účinností od 1. 2. 2022.

 Toto místo bude nabídnuto žákům, kteří nebyli přijati do ŠD. 

 

Přeplatek za školní družinu bude vrácen na konci školního roku společně s ostatním vyúčtováním.

 

 

Děkuji za pochopení.

Radka Cimburková