Obnovení výuky na 2.stupni - aktualizace

Třídní učitelky předají jednotlivým třídám informace k rozvrhu a času příchodu do školy v den testování.Testování proběhne v pondělí pro všechny, ve čtvrtek pro 2.stupeň. Žáci 2.stupně přichází bočním vchodem do tělocvičny v čase od 7:50hod. v pondělí, ve čtvrtek od 7:15. Všichni musí mít po celou dobu respirátory či roušky odpovídající ČSN/ FFP2, k dispozici i jednu náhradní. Do jídelny jdou třídy podle rozpisu tak, aby se zde nemísily. Pokud jste na distanční výuce, pak přicházíte pro oběd výhradně v předepsaných časech, jindy vám oběd není možné vydat:

SUDÝ PO 13:10 - 13:30 ÚT  13:10 - 13:30 ST 13:10 - 13:30 ČT 13:00 -13:20 PÁ 13:20 - 13:45

 

LICHÝ PO 13:10 - 13:30 ÚT 13:10 - 13:30 ST 13:10 - 13:30 ČT 12:55 -13:15 PÁ 13:10 - 13:30

 

Z rozhodnutí vlády ze dne 29.4.2021 bude od 3.5.2021 obnovena výuka na 2.stupni ZŠ a zároveň bude obnoven provoz MŠ v plném rozsahu.

Výuka 2.stupně bude probíhat rotační formou s dodržením pravidel - podrobnosti zveřejníme hned po obdržení pokynu z MŠMT.

Sudý týden od 3.5.2021 NASTOUPÍ DO ŠKOLY:       2., 4., 7., 8. ročník

Lichý týden od 10.5.2021 NASTOUPÍ DO ŠKOLY:     1., 3., 5. 6., 9. ročník

V případě zájmu o obědy je nutné si je přihlásit.

Rubrika: