Obědy pro žáky v karanténě

Pokud je vaše dítě v karanténě, má nárok na oběd ze školní jídelny, ale musí ho vyzvednout jiná osoba (boční vchod do ŠJ -zazvonit). Pokud obědy odebírat nebudete, odhlaste je přes aplikaci strava.cz a nezapomeňte je po skončení karantény znovu přihlásit.

Rubrika: