Návrat do školy od 17.5.2021

Dle rozhodnutí vlády se od 17.5.2021 obnoví výuka v plném rozsahu na obou stupních a bude probíhat podle stálého rozvrhu. Obědy si, prosím, nahlaste u vedoucí ŠJ do pátku 14.5.2021. Další informace zveřejníme hned, jak budou známy (testování, roušky, nástup do jídelny,...).

Bronzová Monika Mládková - úspěch v matematické soutěži

V březnu se uskutečnila matematická soutěž s názvem Matematický klokan.

Tato soutěž se koná každoročně a celorepublikově pro žáky základních škol od 2. po 9. třídu a pro studenty středních škol.

Pro ZŠ jsou tyto kategorie:

Kategorie Cvrček (2. + 3. třída)

Kategorie Klokánek (4. + 5. třída)

Výuka v týdnu od 10.5.21 - prezenční

Dle pokynu MŠMT nastoupí zpět do školy všechny děti v MŠ a 1.+2.stupeň rotačně -

Sudý týden od 3.5.2021 NASTOUPÍ DO ŠKOLY:       2., 4., 7., 8. ročník

Lichý týden od 10.5.2021 NASTOUPÍ DO ŠKOLY:     1., 3., 5. 6., 9. ročník

MŠ se již netestuje, v pondělí se bude testovat ZŠ celá. 1.stupeň se bude testovat na obvyklém místě v čase 7:15 – 7:40(odchod nejpozději v 7:50)

2.stupeň - boční vchod do tělocvičny – příchod 7:50

obědy pro distanční výuku:

Recitační soutěž online

Byl pozdní večer první máj, večerní máj byl lásky čas ……. možná recitoval některý z účastníků letošní dubnové Přehlídky dětských recitátorů 2021, pořádané DDM Chrudim. Z důvodu kovidové pandemie se soutěž v recitaci konala distanční formou online a naši školu reprezentovaly dvě žákyně 6. třídy – Aneta Laubová a Nicol Theuerová. Obě se naučily přiměřeně dlouhý text zpaměti, maminky je nahrály na video a odeslaly k posouzení odborné porotě, kterou zastupovala dokonce i scénáristka České televize Jana Ozoráková. Ve 3. kategorii šestých a sedmých tříd se na krásném 3.

MŠ ROSNIČKY VYHLAŠUJE SOUTĚŽ

V příloze najdete vyhlášení soutěže.

Výsledky zápisu do 1.ročníku ZŠ

V příloze najdete anonymizované výsledky zápisu. Bohužel, někteří stále nedodali potřebné doklady, po jejich dodání se situace ještě může změnit.

Čarodejnická výprava omladila Agátu!

Díky všem, kteří se účastnili naší Čarodějnické výpravy! Během tří dnů se na této stezce vydalo skoro 100 dětí na dobrodružnou cestu, na které pomohly čarodějnici Agátě najít 10 ingrediencí potřebných pro přípravu elixíru mládí. Vyplňte nám, prosím, dotazník zpětné vazby Survio, ať můžeme podobné akce organizovat pravidelně i do budoucna.

provoz MŠ od 3. května 2021

 Informace pro rodiče

Běžný provoz MŠ pro všechny děti bude obnoven 3. 5. 2021!

Virtuální návštěva jaderné elektrárny Temelín

Člověk se bez elektrické energie neobejde a v současné době online výuky to platí dvojnásob.

Dnes už člověk elektřinu „ze zásuvky“ bere jako samozřejmost, ale ještě před zhruba 150 lety to samozřejmost vůbec nebyla.

Obnovení výuky na 2.stupni - aktualizace

Třídní učitelky předají jednotlivým třídám informace k rozvrhu a času příchodu do školy v den testování.Testování proběhne v pondělí pro všechny, ve čtvrtek pro 2.stupeň. Žáci 2.stupně přichází bočním vchodem do tělocvičny v čase od 7:50hod. v pondělí, ve čtvrtek od 7:15. Všichni musí mít po celou dobu respirátory či roušky odpovídající ČSN/ FFP2, k dispozici i jednu náhradní. Do jídelny jdou třídy podle rozpisu tak, aby se zde nemísily. Pokud jste na distanční výuce, pak přicházíte pro oběd výhradně v předepsaných časech, jindy vám oběd není možné vydat:

Stránky

Subscribe to Základní škola a mateřská škola Rosice, okres Chrudim RSS