Němčina 9

 Info:

Hodina ve čtvrtek 22.4. není on-line. Dávám dom. přípravu, jak jsme si povídali. Vytvoř krásný PL k libovolnému tématu ( rodina, Hobby, zvířata, jídlo, oblečení, ..) pro své spolužáky. Na druhý list vypracuj i správné řešení. 
Pošli mi do středy 28.4.

Dom. úkol na 25.3.

  • PS, str. 48/8 - pošli na středy večer
  • opět si připrav otázky na konverzaci

 

Dom. příprava na čtvrtek 18.3.

  • příprava otázek ke konerzaci
Dom. úkol do 4.3.

PS / deutsch mit Max, díl 2, str. 41/14 - pracuj se slovní zásobou str.45, ( ne se slovní zásobou, kterou neznáme). Jak jsme si říkali, napiš ke každému předmětu 3 aktivity. Pokud možno tyto aktivity neopakuj. Piš čitelně, neposílej ( zašlou pouze žáci, kteří mají problémy s kamerou a nebudou moci úkol na hodině prezentovat), budu kontrolovat na hodině ve čtvrtek. 

Domácí příprava na 26.11.

  • dom. úkol - Mein Traumzimmer - nákres pokoje + jednoduchý popis( inspirujse v nákresu učebnicí str. 24,25+PS str. 10,  popisem se inspiruj v učebnici str. 13. Ofoť a pošli mi do 24.11. ( Nezapomeň, známky z 9. třídy píšeš na přihlášku! Tak něco dělej!)
  • opsat slovní zásobu - PS str.27 -první sloupec
  • materiál Fráze - v Teamsech - Týmy 9. tř. - pod NJ  - soubory - Fráze , Fráze opiš a dopiš k otázkám odpovědi - pošli na můj email do 24.11.

Distanční výuka od 12.10. - 23.10.

Na online setkání je stanoven termín čtvrtek 15.10. a 22.10.,  od 10: 30 - 11: 15 hod.

Na hodinu si připrav PS, učebnici + psací potřeby.

Budeme pracovat na již zadaných dom. úkolech.

- nákres "Mein Traumhaus"( popis)

- učebnice str.12 / 1 -čtení libovol.článku na známky

- znalost slovní zásoby lekce1.

Společně vypracujeme cv. 9, cv.7/ str.12.


září

V hodinách jsme opakovali slovní zásobu témat: rodina, oblečení, jídlo, rodina, dny, ...

V PS jsme společně pracovali:

- str. 5, str. 6. str.7 -vše, str. 8/ cv.11

- slovní zásoba PS str.19/ 1. sloupec

- žáci časovali slovesa ze slovní zásoby str.9 ( koupat se, ukázat, ..)

 

V týdnu od 29.9. - 2.10. budeme opakovat konverzační fráze a povídání o sobě.

29.9 píšeme testík na časování sloves.