Návštěva z Recyklohraní v 8. třídě

Na čtvrtek 26.5. jsme měli objednaný lektorský program Půda, který jsme získali za body ze sběru baterií a elektrospotřebičů v rámci Recyklohraní.

Do osmé třídy přijely lektorky a celých 5 vyučovacích hodin se věnovaly žákům. Program byl rozmanitý, po krátkém seznámení s tématem Půda, s ochranou půdy, s druhy půdy, atd. jsme se vypravili na pole, kde jsme zjišťovali půdní profil, posbírali jsme vzorky půdy a rostlinstva k dalším pokusům ve třídě.

Nejprve jsme potřebovali získat výluh z půdy pro změření pH půdy, používali jsme filtraci. Dále jsme zjišťovali přítomnost vzduchu v půdě, určovali jsme druh půdy, propustnost půdy, shlédli jsme zajímavá videa, atd.

Nakonec žáci ztvárňovali pomocí nasbíraných rostlin dnešní dopoledne a hodnotili program.

Rubrika: