Mikuláš, andělé a čerti v Rosicích

Fotogalerie

Rok utekl jako voda a do Rosic opět zavítal Mikuláš se svojí družinou andělů a čertů. Svoje putování zahájili na obecním úřadě, kde nejprve vyřešili hříchy pana starosty a pak ho požádali o svolení s obchůzkou po Rosicích, která jim byla umožněna.

Další jejich kroky vedly do mateřské školy, kde už na ně čekali ti nejmenší. Někteří statečně, někteří se slzičkami v očích. Čerti se drželi stranou. Hodné děti Mikuláš pochválil, dalším přečetl z Knihy hříchů, co dělají špatně a v čem by se měli zlepšit. Děti řekly básničku a slíbily, že se polepší. Všichni společně pak zazpívali krásnou písničku. Andělé pak všem rozdali nazdobené perníčky a se slovy „za rok přijdeme zase“ se rozloučili.

Pak se vydali do základní školy. Postupně navštěvovali jednotlivé třídy od těch nejmenších dětí až po nejstarší žáky. Na prvním stupni měly děti pro Mikuláše, anděly a čerti připravené básničky nebo písničky.

Mikuláš každému přečetl, co je o něm zapsáno v Knize hříchů a zlobivé žáky (hlavně na druhém stupni) pak čerti odnášeli v pytli do „pekla“ (na školní chodbu). Hříšníci slíbili nápravu, odčinili své hříchy společným zpěvem a pak už všichni mohli dostat sladkou odměnu v podobě čokoládové figurky – Mikuláše nebo čerta, o jejichž nákup se postarali zástupci rodičů ze sdružení ROSA I, za což jim moc děkujeme.

Letošní mikulášská obchůzka se podle ohlasů vydařila. Doufejme tedy, že sliby dětí vydrží co nejdéle a příští rok bude místo Knihy hříchů spíše využita Kniha pochval.

Za všechny deváťáky, kterým tímto děkuji za vynikající přípravu (masky, texty, vhodná černidla), odvahu vystupovat před ostatními, bezproblémový průběh celého dne i následný úklid, napsala

Petra Brožková, třídní učitelka

Rubrika: