Matematika 9

DISTANČNÍ VÝUKA

 

Zápisy ve školním sešitě budu po návratu do školy kontrolovat. Některá cvičení z učebnice a PS budeme kontrolovat na on-line hodinách.


Týden 3. - 7. 5. 2021

Ve středu 5. 5. 2021 bude on-line test na funkci tangens. Ti, co v tomto týdnu budou absolvovat přijímací zkoušky na střední školy, test psát nemusí (Tomáš, Jakub, Denisa, Adéla).

Dobrovolná příprava na test:

Výpočty v pravoúhlém trojúhelníku
 • učebnice - přečíst str. 67/cv. A a str. 68/cv. B a str. 69/cv. C, D
 • učebnice - str. 67/cv. 1; str. 68/cv. 2A, 5A; str. 70/cv. 8 - do PS netištěného
 • do školního sešitu si přepiš rámeček ze str. 70 v učebnici
 • PS - str. 97/cv. 1, 2; str. 98/cv. 3, 5
 • pro výpočty opět používej tabulku goniometrických funkcí


Týden 26. - 30. 4. 2021

Ve středu 28. 4. 2021 bude on-line test na funkci kosinus.

Dobrovolná příprava na test:


Funkce tangens
 • do školního sešitu si napiš menší nadpis "Funkce tangens" a opiš si první rámeček ze str. 64 v učebnici
 • učebnice- str. 65/cv. 1, 2 (opět pro hledání hodnot využij tabulky - tentokrát tabulka pro tangens
 • učebnice - přečíst str. 65/cv. E, prohlédni si graf na straně 66 a na internetu najdi, jak probíhá funkce tangens i pro další hodnoty
 • učebnice - str. 67/cv. 7, 8 - do PS netištěného
 • PS - str. 96/cv. 1, 2, 3; str. 97/cv. 4 - hotová cvičení 2 a 3 na straně 96 v učebnici vyfoť a odevzdej do zadání na Teams do 29. 4. 2021


Týden 19. - 23. 4. 2021

Ve středu 21. 4. 2021 bude on-line test na funkci sinus.

Dobrovolná příprava na test:

Funkce kosinus
 • do školního sešitu si napiš menší nadpis "Funkce kosinus" a opiš si rámeček ze str. 61 v učebnici
 • učebnice - str. 62/cv. 1, 2 (pokud nemáš kalkulačku, opět využij tabulku, tentokrát ale funkce kosinus: http://www.jarjurek.cz/archiv/Vyuka/Tabulky_gon_funkci.pdf)
 • učebnice - str. 62/cv. E - přečíst a vyřešit, prohlédni si graf funkce a na internetu najdi, jak probíhá funkce kosinus i pro další hodnoty
 • učebnice - str. 64/cv. 6, 7 - doPS netištěného
 • PS - str. 94/cv. 1; str. 95/cv. 2


Týden 12. - 16. 4. 2021

Ve středu 14. 4. 2021 si v rámci on-line hodiny napíšeme test na slovní úlohy na podobnost.

Dobrovolná příprava na test: https://www.skolasnadhledem.cz/game/6603


Goniometrické funkce - funkce sinus

 • učebnice - přečíst a vyřešit str. 55/cv. A
 • učebnice - str. 55/cv. 1 - do PS netištěného
 • do školního sešitu si napiš velký nadpis "GONIOMETRICKÉ FUNKCE" a menší nadpis "Funkce sinus" a opiš si rámeček ze str. 56 v učebnici
 • zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=yY-aMIJwDQA
 • učebnice - str. 56/cv. 2, 3 - do PS netištěného
 • učebnice - přečíst str. 57/cv. D a zkus si na kalkulačce
 • učebnice - str. 58/cv. 6 - do PS netištěného
 • učebnice - přečíst str. 59/cv. G + do PS netištěného vyřešit str. 59/cv. 10
 • PS - str. 93/cv. 1, 2, 5 - hotové cvičení 5 vyfoť a vlož do zadání na Teams nejpozději do čtvrtka 15. 4. 2021


Týden 6. - 9. 4. 2021

Ve středu 7. 9. 2021 si napíšeme test na podobnost útvarů (i věty o podobnosti trojúhelníků).

Dobrovolná příprava na test:

Podobnost v praxi
 • učebnice - přečíst str. 44/cv. A
 • učebnice - str. 44/cv. 1; str. 45/cv. 2, 3; str. 46/cv. 4 - do PS netištěného
 • PS - str. 76/cv. 1, 2, 3


Týden 29. - 31. 3. 2021

Tento týden nebudeme psát test. Usmívající se


Dělení úsečky

 • připomeň si učivo v sešitě ze 7. třídy (dělení úsečky v daném poměru)
 • učebnice - přečíst cv. F na str. 42, pro připomenutí zhlédni video https://www.youtube.com/watch?v=lF5yHEOhASE
 • učebnice - str. 42/cv. 11, str. 43/cv. 13 - do PS netištěného podle návodu ve videu
 • PS - str. 75/cv. 7, 8


Týden 22. - 26. 3. 2021

Ve středu 24. 3. 2021 si napíšeme test na kouli (povrch i objem).

Dobrovolná příprava na test: https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/88-matematika/399-9-rocnik/2839-jehlan-kuzel-koule/2966-koule


Podobnost trojúhelníků

 • do školního sešitu si napiš nadpis "Podobnost trojúhelníků" a opiš si rámeček ze str. 37
 • zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=XFIg5VJ2Ujc
 • učebnice -str. 37-38/cv. B
 • do školního sešitu si opiš všechny tři rámečky ze stran 38-39 a věty si zapamatuj!
 • učebnice -str. 39/cv. 1, 2, 3; str. 40/cv. 4 - do PS netištěného
 • učebnice - přečíst str. 40-41/cv. D
 • učebnice -str. 41/cv. 7, 8, 9 - do PS netištěného
 • PS - str. 74/cv. 1, 2, 4 + splň úkol na Teams v zadání do čtvrtka 25. 3. 2021
 • on-line procvičování: https://www.skolasnadhledem.cz/game/6602


Týden 15. - 19. 3. 2021

Místo klasického on-line testu si tento týden napíšeme Matematického klokana (účastní se všichni každý rok), termín je pátek 19. 3. 2021. Více info sdělím na on-line hodině.


Podobnost geometrických útvarů

 • učebnice - přečíst str. 31/cv. A + rámeček + odpovědět na otázky do PS netištěného
 • učebnice - přečíst a vyřešit str. 32/cv. C, dále str. 33/cv. E
 • do školního sešitu si napiš velký nadpis "PODOBNOST" a opiš si všechny rámečky ze str. 31 a 32
 • učebnice - str. 33/cv. 1, 2, 3, 4; str. 34/cv. 5, 6, 7 - do PS netištěného
 • do školního sešitu si opiš rámeček a růžový přehled ze str. 35 a zapamatuj si
 • učebnice - str. 36/cv. 12 - do PS netištěného
 • PS - celá str. 72 (kromě cv. 3); str. 73/cv. 7


Týden 8. - 12. 3. 2021

Ve středu 10. 3. 2021 bude on-line test na objem kužele, odkaz bude na Teams.

Dobrovolná příprava na test: uč. - str. 24/cv. 2 nebo https://www.skolasnadhledem.cz/game/6586


Povrch a objem koule


Týden 1. - 5. 3. 2021

Ve středu 3. 3. 2021 bude on-line test na povrch kužele, odkaz bude zveřejněn na Teams.

Dobrovolná příprava na test: uč. - str. 24/cv. 6; PS - str. 86/cv. 6 (obsah mezikruží vypočítáš tak, že od obsahu většího kruhu odečteš obsah menšího)


Objem kužele

 • do školního sešitu si opiš rámeček ze str. 23 v učebnici, vzoreček si zapamatuj
 • učebnice - str. 23/cv. 1, 2; str. 24/cv. 4, 5, 6 - do PS netištěného
 • PS - str. 86/cv. 1, 2; celá str. 87
Koule
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Koule" a opiš si rámeček ze str. 25 v učebnici
 • učebnice - str. 1, 3 - do PS netištěného


Týden 22. - 26. 2. 2021

Ve středu 24. 2. 2021 si napíšeme test na kužel, odkaz bude zveřejněn na Teams.

Dobrovolná příprava na test: PS - str. 84/cv. 3, učebnice - str. 24/cv. 1, 3


Síť a povrch kužele

 • učebnice - str. 19/cv. A
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Síť a povrch kužele" a opiš si rámeček ze str. 19 v učebnici
 • učebnice - přečti si cvičení B na str. 20, ale rýsování je dobrovolné
 • do školního sešitu si opiš ještě rámeček ze str. 21 - vzorec pro výpočet povrchu kužele si zapamatuj
 • zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=JBJvxI_zW6M
 • učebnice - str. 22/cv. 2, 3, 4, 6 - do PS netištěného
 • PS - celá str. 85 (kromě cv. 3), str. 86/cv. 5 - hotové cvičení 4 na straně 85 vyfoť a pošli mi na Teams nejpozději ve čtvrtek 25. 2. 2021


Týden 8. - 12. 2. 2021

Ve středu 10. 2. 2021 bude on-line test na objem jehlanu, odkaz bude zveřejněn na Teams.

Dobrovolná příprava na test: učebnice - str. 15/cv. 5

Kužel

 • do školního sešitu si napiš velký nadpis "KUŽEL" a opiš si rámečky ze str. 16 a 18
 • učebnice - str. 17/cv. 1, B - do PS netištěného
 • přečti si poslední růžový rámeček na str. 17
 • učebnice - str. 18/cv. 3, 4, 6, str. 19/cv. 7 - do PS netištěného
 • PS - celá strana 84


Týden 1. - 5. 2. 2021

Ve středu 3. 2. 2021 bude on-line test na povrch jehlanu, odkaz bude zveřejněn na Teams.

Dobrovolná příprava na test: učebnice - str. 15/cv. 4


Objem jehlanu

 • učebnice - přečíst str. 12-13/cv. A
 • do školního sešitu si opiš rámeček ze str. 13 v učebnici
 • zhlédni video (stačí do 8:50): https://www.youtube.com/watch?v=R3l6bok2SWo&pbjreload=101
 • učebnice - str. 14/cv. 1, 2, 4, 6 - do PS netištěného
 • PS - str. 82/cv. 1, 2, 3; str. 83/cv. 5 a 6 - hotové cvičení 3 ze strany 82 vyfoť a pošli mi na Teams nejpozději ve čtvrtek 4. 2. 2021


Týden 25. - 28. 1. 2021

Ve středu 27. 1. 2021 bude v rámci on-line hodiny probíhat test na rýsování jehlanu, mějte připravené rýsovací pomůcky, všichni budou mít v provozu webkameru.


Síť a povrch jehlanu

 • učebnice - str. 9/cv. A
 • do školního sešitu si opiš rámečky ze stran 9, 10 a 11
 • zhlédni video a podle něj si rýsuj a počítej do školního sešitu: https://www.youtube.com/watch?v=u3XNKjf6Nws
 • učebnice - str. 11/cv. 3 a 4; str. 12/cv. 7 - do PS netištěného
 • PS - str. 81/cv. 2, 3, 4


Týden 18. - 22. 1. 2021

Ve středu 20. 1. 2021 bude on-line test na opakování rovinné geometrie, odkaz bude zveřejněn na Teams.

Dobrovolná příprava na test: PS - str. 64/cv. 2, 3; str. 70/cv. 1, 2


Jehlan - budeš potřebovat 2. díl učebnice (s oranžovým pruhem) a rýsovací pomůcky

 • učebnice - str. 5/cv. A, B - do PS netištěného
 • do školního sešitu si napiš velký nadpis "JEHLAN" a opiš si rámečky ze str. 5 a 7 z učebnice
 • učebnice - celá str. 6; str. 7/cv. 5 - do PS netištěného
 • podívej se na video, jak se rýsuje jehlan: https://www.youtube.com/watch?v=8AczzxP5718
 • učebnice - podle návodu ve videu narýsuj jehlan z str. 8/cv. 7B - narýsovaný jehlan vyfoť a pošli mi na Teams nejpozději ve čtvrtek 21. 1. 2021
 • PS - celá str. 80 (ve cvičení 3 užij k výpočtu Pythagorovu větu)


Týden 11. - 15. 1. 2021

Ve středu 13. 1. 2021 bude on-line test na souhrnné opakování lineárních funkcí, odkaz bude zveřejněn na Teams.

Dobrovolná příprava na test: PS - str. 42/cv. 6


Geometrie - opakování z předchozích ročníků (na příští týden si připrav 2. díl učebnice)

PS - celá strana 62; str. 63/cv. 1, 3 a 4; str. 64/cv. 1, 4; str. 65/cv. 1 - vše jsme již probírali v předchozích ročnících, připomenout si můžeš ve starých školních sešitech případně na internetu  - hotové cvičení 3 na straně 63 a cvičení 1 na straně 64 vyfoť a pošli mi na Teams nejpozději ve čtvrtek 14. 1. 2021


Týden 4. - 8. 1. 2021

Pondělní on-line hodina matematiky odpadá (z důvodu konání porady). Uvidíme se ve středu na on-line hodině.

Ve středu 6. 1. 2021 bude on-line test na lineární funkce, odkaz bude zveřejněn na Teams.

Dobrovolná příprava na test: učebnice - str. 55/cv. 1 až 5


Lineární funkce - opakování

 • učebnice - str. 48/cv. 11 a 12 - do PS netištěného
 • učebnice - přečíst str. 50/cv. B a podobně vypracovat cv. 5 na str. 51 - do PS netištěného
 • PS - str. 34/cv. 7 - nejprve sestroj graf, pak rozhodni, o jakou funkci se jedná a nakonec urči rovnici - vypracované cvičení 7 vyfoť a pošli mi nejpozději ve čtvrtek 7. 1. 2021 na Teams
 • PS - celá strana 35 (kromě cvičení 3); str. 36/cv. 2
 • PS - str. 41/cv. 1 a 2
Kvadratická funkce
 • na internetu si najdi, jak vypadá graf kvadratické funkce (parabola) a podle toho vypracuj PS - str. 39/cv. 1
 • na straně 39 v PS si prohlédni, jak vypadá rovnice kvadratické funkce a odpověz na otázky PS - str. 42/cv. 8 a 9


Týden 14. - 18. 12. 2020

On-line hodina matematiky bude tento týden pouze ve středu v 8:50 - 9:30.

Lineární funkce

 • učebnice - str. 45/cv. 3A - pro každou rovnici narýsuj novou soustavu souřadnic, postupuj podle zápisu ve ŠS nebo ve cvičení B v učebnici, pracuj do PS netištěného
 • učebnice - str. 45/cv. 5; str. 47/cv. 8 (připomeň si, jak vypadá konstatní funkce ve ŠS) - do PS netištěného
 • PS - celá strana 32; str. 33/cv. 5 a 6
 • učebnice - str. 49/cv. A, str. 53/cv. 8 - do PS netištěného


10. - 11. 12. 2020

Procvičuj si:


Týden 23. - 27. 11. 2020

Ve středu 25. 11. 2020 bude on-line test na čtení informací z grafu, odkaz bude zveřejněn na Teams. Vice info na on-line hodině.

Dobrovolná příprava na test - http://www.sbirkaprikladu.eu/p/5872#.X7e_ERYiHDc nebo učebnice str. 32/cv. 12; str. 33/cv. 13

Přímá úměrnost

 • učebnice - přečíst str. 34/cv. A
 • učebnice - str. 34/cv. 1, 2 - do PS netištěného
 • zhlédni pozorně následující videa:
 • učebnice - přečíst str. 35/cv. B; str. 36/cv. C a str. 37/cv. D
 • do školního sešitu si napiš nadpis "Přímá úměrnost" a opiš si rámeček ze strany 36
 • učebnice - str. 37/cv. 6 - nejprve si vypočítej hodnotu funkce pro x = 1 (tzn. jedničku dosadíš do rovnice a vypočítáš y), poté zanes bod do soustavy souřadnic a spoj s počátkem (viz př. D nebo druhé video) - pro každou rovnic sestroj nový graf
 • PS - str. 29/cv. 1 a 3


Týden 16. - 20. 11. 2020

Připomínám, že v pondělí nebude on-line hodina. Tento týden nebudeme psát test.


Funkce

 • zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=I0FMRs9J1gY
 • učebnice - str. 28/cv. B do PS netištěného
 • pusť si znovu video, stopni ho v čase 5:34 a snímek si přepiš do školního sešitu, takto si přepiš ještě snímky v časech 10:29 a 13:57, dále si opiš rámeček ze str. 31 v učebnici
 • učebnice - str. 29/cv. 3 a 4; str. 31/cv. 10 do PS netištěného
 • PS - celá str. 28 (graf ve cvičení 4 sestrojíš tak, že do soustavy souřadnic zaneseš všechny body z tabulky, tedy první bod má souřadnice [-3; -2], druhý [-2; -1], atd.) - hotové cvičení 4 ze strany 28 vyfoť a pošli mi na e-mail nebo do chatu na Teams do 19. 11. 2020


Týden 9. - 13. 11. 2020

Ve středu 11. 11. 2020 bude v rámci on-line hodiny probíhat test na slovní úlohy řešení pomocí soustavy rovnic, všichni budou mít v provozu kameru, více info na on-line hodině.

Dobrovolná příprava na test - https://skolaposkole.cz/matematika-zs/9-rocnik/slovni-ulohy/smesi


Pravoúhlá soustava souřadnic (je to opakování, probírali jsme již v 7. třídě)

 • zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=6bvLmbPlJYM příklady na konci videa si zkus sám do PS netištěného
 • do školního sešitu si napiš velký nadpis "FUNKCE", pod něj menší nadpis "Pravoúhlá soustava souřadnic" a opiš si rámeček ze strany 23 v učebnici
 • učebnice - str. 23/cv. 1, str. 24/cv. 2, 3 a 4; str. 25/cv. 5 - do PS netištěného
 • PS - celá strana 27 - hotové cvičení 1 z této strany vyfoť nebo oskenuj a pošli mi buď do chatu na Teams nebo na e-mail do čtvrtka 12. 11. 2020


Týden 2. - 6. 11. 2020

Ve středu 4. 11. 2020 bude v rámci on-line hodiny probíhat test na soustavu dvou rovnic (řešení libovolnou metodou), více informací si řekneme v pondělí na on-line hodině.

Dobrovolná příprava na test - PS - str. 19/cv. 1 (řeš si libovolnou metodou)


PS - str. 20/cv. 4; str. 25/cv. 4 - vyřešené cvičení 4 na straně 25 vyfoť nebo oskenuj a pošli mi na e-mail do čtvrtka 5. 11. 2020

Směsi a roztoky

 • učebnice - přečíst str. 15-16/cv. A
 • učebnice - str. 16/cv. 1, 2 do PS netištěného
 • PS - str. 20/cv. 1; str. 21/cv. 2 a 3; str. 26/cv. 6
 • zhlédni video: https://www.youtube.com/watch?v=UKvo6hLkJVU jen do 6:55


Týden 19. - 23. 10. 2020

Ve středu 21. 10. 2020 bude on-line test na rovnice od dvou neznámých (hledání uspořádaných dvojic), odkaz bude zveřejněn na Teams. Více informací si řekneme na on-line hodině.

 

Dobrovolná příprava na test - učebnice str. 8/cv. 2 a 3, případně projít zápisky ve školním sešitě


PS - str. 16/cv. 3 a 4


Soustava rovnic - metoda sčítací

 • učebnice - přečíst str. 12/cv. D a str. 13/cv.E
 • zhlédni následující video: https://www.youtube.com/watch?v=jolMsRsA35k
 • do školního sešitu si napiš menší nadpis Metoda sčítací, video si pusť znovu a na konci každého snímku si ho stopni a opiš si každý příklad do sešitu (poslední dvě soustavy zkus sám/sama, potom si zkontroluj) (budeme ještě dovysvětlovat na on-line hodině)
 • učebnice - str. 13/cv. 6 - do PS netištěného
 • PS - celá str. 17 (u cvičení d) nejprve musíme roznásobit závorky)


Týden 12. - 16. 10. 2020

Plánovaný test se přesouvá na 21. 10. 2020.

PS - str. 13/cv. 1 a 3; str. 14/cv. 1, 2, 5

učebnice - přečíst str. 10

učebnice - str. 11/cv. 1 nejprve přečíst, potom vyřešit do PS netištěného

učebnice - str. 12/cv. 2 - do PS netištěného (vyjádři si tu neznámou, u které není žádné číslo, a tu dosaď do zbylé rovnice)

PS - str. 14/cv. 4

_____________________________________________________________________

DOMÁCÍ ÚKOLY

10. 9. 2020 - učebnice str. 17, cv. 15

16. 9. 2020 - učebnice str. 20, cv. 7

23. 9. 2020 - pracovní list nalepený v domácím sešitě (rovnice v součinovém tvaru + zkouška)

30. 9. 2020 - pracovní list nalepený v domácím sešitě (obvod a obsah kruhu) 

7. 10. 2020 - PS pro 8. ročník (žlutý) - str. 108, cv. 1 + povrch