Matematika 5

Matematika

10. - 14.5.2021 - prezenční výuka:

Na pondělí: DÚ PS s.23/2., 3., 4. - budu vybírat


3. - 7.5.2021 - distanční výuka:

V pondělí: samostatná práce

Vyřeš dvojice rovnic o zvířátkách - uč. s.76/4. - do ŠS bez čtverečků. Úlohy si do ŠS překresli.

Přečti si nahlas růžový rámeček pod úlohou a snaž se tomu porozumět. V úterý budeme úlohy o zvířátkách společně přepisovat do čísel.

V úterý: úlohy o zvířátkách (uč. s. 76/4.) a přepis do číselných rovnic

Ve středu: Úlohy o vahách (uč. s. 77/7., 8.)) a přepis do číselných rovnice.

DÚ na čtvrtek:

Do ŠS dokončit úlohy z uč. s.77/8., pokud jsi nestihl/a při hodině.

V PS s. 24/6. 

Ve čtvrtek: Váhy

V pátek: Hadi

DÚ na pondělí 10.5.: PS s. 23/2., 3., 4.

 

26. - 30.4.2021 - prezenční výuka:

DÚ na středu: PS s.19/7. + do ŠS bez čtverečků narýsovat 2 trojúhelníky - podle vlepeného lístečku - kdo neměl v pondělí

Doporučená cvičení na písemné násobení (jedno, dvoj a trojciferným číslem) a dělení jednociferným číslem se zbytkem a zkouškou:

matika.in: https://www.matika.in/cs/test.php?g_idt=6086d75ce368d

umimematiku.cz - např. toto:

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-nasobeni-pod-sebou-2-uroven/4526

https://www.umimematiku.cz/presouvani-pisemne-deleni-1cif-2-uroven/348

onlinecviceni.cz: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=14.+P%C3%ADsemn%C3%A9+n%C3%A1soben%C3%AD+do+10+000#selid


https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=15.+P%C3%ADsemn%C3%A9+d%C4%9Blen%C3%AD+%E2%80%93+%C4%8D%C3%ADseln%C3%BD+obor+0%E2%80%9310+000#selid


19. - 23.4.2021 - distanční výuka:

V pondělí: samostatná práce

Do ŠS bez čtverečků:

1. Příklad: Narýsuj (pomocí pravítka a kružítka) trojúhelník KLM s délkami stran 45 mm, 60 mm a 75 mm. Udělej nejdřív náčrtek, pak rýsuj. Jakou vlastnost má trojúhelník? Vypočítej také jeho obvod a obsah.

2. Příklad: Narýsuj (pomocí pravítka a kružítka) rovnoramenný trojúhelník TUV. Základna má délku 8 cm, ramena měří 5 cm. Udělej nejdřív náčrtek, pak rýsuj. Vypočítej také jeho obvod a obsah.

Práci neposílej, zkontroluji ji v pondělí 26.4. ve škole.

Úterý až pátek: online hodiny podle online rozvrhu

Úterý: Jednotky délky - zápis do ŠS

Středa: Trénujeme převádění jednotek délky

DÚ: online procvičování zde: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=08.+P%C5%99evody+jednotek#selid

https://www.umimematiku.cz/matematika-detail-5-trida   - klikni v seznamu na: JEDNOTKY, MÍRY: JEDNOTKY (5. řádek od spodu)
6. - 9.4.2021 - distanční výuka:

Úterý: část hodiny jako třídnická hodina - informace o dotazníku pro rodiče, nový kanál Tělesná výchova (jako skrytý kanál v týmu 5. třída - zadaný úkol z Tv), informace o nástupu do školy 12.4.

Počítání - opakování - PS s. 16/1., DÚ na středu - PS s. 16/1. poslední sloupeček

Středa: budeš potřebovat minci


Procvičuj si násobení a dělení 10, 100, 1 000 a 10 000 online:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=02.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99es+10+000#selid


29. - 31.3.2021 - distanční výuka:

V pondělí - samostatná práce:

PS s. 12/6., 7.  a s. 13/1. - neposílej, uděláme kontrolu v úterý při hodině

V úterý - kontrola cvičení z PS s. 12

Ve středu - násobení a dělení 10, 100, 1 000 a 10 000

Ve čtvrtek a v pátek: velikonoční prázdniny


22. - 26.3.2021 - distanční výuka:

V pondělí - samostatná práce:

PS s. 10 - vyfoť a pošli

- zapiš si na papír svoje rodné číslo a rodná čísla svých rodičů (čísla rodičů nám nebudeš prozrazovat, ale budeš s nimi v úterý při hodině samostatně počítat)

V úterý: společné řešení příkladů ze soutěže Matematický klokan (nápady, jak příklady řešit, abychom mohli být příště ještě lepší)

Úkol na rychlo: POZOR ZMĚNA ČASU odevzdání

pokud máš dnes odpoledne čas, nakresli na papír A4 sluníčko (papír může být bílý, barevný). Technika libovolná - kreslení pastelkou, fixou, centropenem atd., malba vodovkou, temperou atd., vystřihování a lepení atd. Sluníčko vystřihni, zezadu podepiš a ve středu mezi 8:00 a 17:00 přines ke škole do boxu. Děkuji. Sluníčka budou sloužit na výzdobu oken na škole.

Ve středu: počítáme Řady čísel (figurální čísla):

pokud chceš, můžeš se podívat na toto video: https://edu.ceskatelevize.cz/video/5948-ucitelka-5-tr-figuralni-cisla   a zopakovat si figurální čísla


Ve čtvrtek: příklady z Klokana podle zájmu žáků, dotazy k samostatné práci z pondělí, počítání s rodnými čísly

V pátek: místo M bude třídnická hodina - povídání o filmu V síti

 

15. - 19.3.2021 - distanční výuka:

V pondělí - samostatná práce:

PS s. 9/10., 11., 12. neposílej, kontrolu uděláme společně v úterý

Online čtení z grafů: 

https://www.umimematiku.cz/matematika-detail-5-trida

(posuň se dolů a vyhledej si téma Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky - 4. od konce) - procvičuj SLOUPCOVÉ grafy a KOLÁČOVÉ grafy

do chatu mi pošli PRINTSCREEN obrazovky nebo SCREENSHOT, jak se ti dařilo; pokud se ti printscreen nebo screenshot nepodaří, napiš mi přes chat, jak se ti grafy dařily

V úterý: společná kontrola a vysvětlování PS s.9/10., 11., 12.

Ve středu: Vennovy diagramy - uč. s. 61/1., 2., 3.

DÚ na čtvrtek uč. s. 61/4. do ŠS (tato úloha navazuje na úlohu č. 3)

Ve čtvrtek: společná kontrola 61/4., další diagramy

DÚ na pátek uč. s.62/8. do ŠS - pošli přes Teamsy nebo mailem do pátku 19.3.

V pátek: soutěž Matematický klokan, v 8:10 se spojíme na schůzce, po společném úvodu se odpojíte a budete si pracovat samostatně. V 9:30 mi pošlete výsledky na můj chat.


8. - 12.3.2021 - distanční výuka:

V pondělí - samostatná práce: 

1. Rýsuj a počítej - PS s. 4/1.

2. Vytvoř tabulku a graf z teplot, které jsi měřil/a minulý týden (lze se inspirovat podle uč. s. 49/11, 12). Ke grafu vymysli a zapiš 4 otázky. Na otázky také odpověz.

3. Pošli mi ke kontrole PS s.4 a s.5 a Tabulku, graf a otázky k měřené teplotě.

V úterý - online hodina - kontrola DÚ - PS s. 4 a 5

Počítání slovních úloh o čase - PS s. 7/3. v hodině; PS s. 7/4. a 5. jsou za DÚ na středu

Ve středu - online hodina - nejdříve kontrola DÚ, pak ciferníkové počítání PS s.8

Ve čtvrtek - online hodina - počítali jsme v PS s. 8/8 a s. 9/9 - to, co jsme udělali v hodině, je ke kontrole v chatu třídy. Co chybí, dokonči jako DÚ na pátek.

V pátek - online hodina: kontrola DÚ ze čtvrtka; čtení ve sloupcových a koláčkových grafech


1. - 5.3.2021 - distanční výuka:

V pondělí - samostatná práce: PS s. 37/4. - 7. Vyfocené pošli.

Kdo chce, může si procvičovat online - jsou to zajímavé úlohy s tabulkami a grafy:

https://www.umimematiku.cz/matematika-detail-5-trida (posuň se dolů a vyhledej si téma Statistika a práce s daty: Grafy a tabulky - 4. od konce)


DÚ na 8.3. Měření teploty (bylo vysvětleno v hodině 26.2.):

Od pondělí 1.3. do neděle 7.3. změř každý den jednou venkovní teplotu. Vyber si, zda budeš měřit ráno, v poledne nebo večer. Výsledky zaznamenej do grafu a tabulky. (podle uč. s. 49/11. a 12. - dělali jsme společně v hodině 25.2.)

Ke grafu vymysli a zapiš 4 otázky. Na otázky odpověz.

Práci mi pošli 8.3. Práce bude hodnocena.


V úterý: online hodina - připrav si pravítko s ryskou, kružítko a obyč. tužku

DÚ na tento týden -PS 2. díl s.5 - RÝSUJ a DOKONČI VĚTY a) b) - zatím neposílej


Ve středu: online hodina - rýsujeme - uč. s. 52/3. - kdo chyběl, doplní si, postup jsem chybějícím poslala na chat


Ve čtvrtek: online hodina - rýsujeme do ŠS bez čtverečků příklad z uč. s.52/7. a do ŠS se čtverečky příklad z uč. s.53/13. Kdo na hodině chyběl, doplní si.

V pátek: online hodina - logická úloha se zápisem do tabulky - Král zvířat - volby


22. - 26.2.2021 - distanční výuka:

V pondělí: PS s. 35 - vyřeš, neposílej, v úterý si zkontrolujeme společně

V úterý: Kontrola PS s. 35, co ti chybělo - doplň si - výsledky jsou na chatu třídy.

V úterý 23.2. si v 15:30 přijď ke škole pro PS z M - 2. díl

Ve středu: Práce s daty - počítáme věk - práce ve skupinách

Úkol na čtvrtek:

1. úkol: PS s.37/3. 

2. úkol: do ŠS: Vypočítej průměrný věk osob ve své rodině (ty, rodiče, sourozenci). Pokud věk některých členů své rodiny nevíš, nejdřív ho zjisti a pak počítej.

Úkoly neposílej, ve čtvrtek si řekneme, co (a jak) jste spočítali.


8. - 12.2.2021 - distanční výuka:

V pondělí: nezapomeň poslat úkol z minulého týdne (do ŠS z uč. s. 45/9.)

samostatná práce - PS s. 33/3., s. 34/5., 6. - obě stránky vyfoť a pošli

V úterý - online hodina - rovnice - práce ve skupinkách (zvířátko pod maskou) a možná i čtyřúhelníky

Ve středu - při online hodině krátký TEST na rovnice, budeš řešit na papír a odpovědi pošleš napsané do chatu

- dále budeme počítat ještě čtyřúhelníky - obvody a obsahy (uč. s. 46/16)

Ve čtvrtek - šipkové grafy pomocí rovnic

DÚ: do ŠS z uč. s. 47/22 c) d) překresli si do ŠS a vyřeš libovolným způsobem, zkus použít rovnice, pošli mi během dneška (čtvrtka) přes Teamsy nebo mailem

V pátek - práce s daty - průměrně ujité kilometry na výletě (uč. s. 48/1), průměrná známka z matematiky

DÚ na prázdniny - dobrovolné online procvičování:

 

1. - 5.2.2021 - distanční výuka:

V pondělí - samostatná práce:

PS s. 33/1., 2. - vypočítej, vyfoť a pošli mi přes Teamsy. Děkuji.

V úterý - online hodina - řekneme si, jak řešit příklady ze samostatné práce a vysvětlíme si, jak počítat hady a zvířátka dědy Lesoně pomocí rovnic

Na středu - DÚ: PS s. 34/4. tento úkol neposílejte

Kdo neposlal úkol z pondělí - PS s. 33/1. a 2. - pošlete během úterý. Děkuji.

Ve středu jsme počítali rovnice v úlohách s hady - uč. s. 44/4.

Ve čtvrtek - jsme tvořili úlohy o myšleném čísle - uč. s.45/5.

V pátek - společně úlohy o vahách - uč. s. 45/6., 7., 8.

DÚ - udělej v pátek nebo o víkendu - uč. s. 45/9. vyřeš do ŠS, vyfoť a pošli do 8.2.

Nápověda k DÚ:

a) úloha o zvířátkách - uč. s.44/3.

b) úloha o vahách - uč. s.45/6. a 7.

c) úloha o hadech - uč. s. 44/4.

d) úloha o myšleném čísle - uč. s. 45/5.

Všechny tyto úlohy jsme počítali společně, výpočty máš ve školním sešitě.


25. - 28.1. - distanční výuka:

V pondělí - samostatná práce:

PS s. 32/10., 11. - opakování, procvičování

uč. s. 38/20., 21., 22. - slovní úlohy - piš do ŠS bez čtverečků - pokud nebudeš vědět, nevadí, toto si budeme vysvětlovat v úterý při hodině

V úterý - udělali jsme kontrolu PS s.32/10., 11. (to je už opakování)

- vysvětlili jsme si příklady z uč. s.38/20. a 21. - co ti chybí, si doplň

PROCVIČOVÁNÍ - počítání s desetinnými čísly (cokoliv z nabídky, NE násobení a dělení):

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid

Ve středu - vysvětlíme si příklad z uč. s. 38/22.

a budeme počítat rovnice.

DÚ na čtvrtek - do ŠS vypočítej příklad z uč. s.44/2a - jako Kamil (tedy nějakým svým postupem) a také jako Vanda (tedy pomocí rovnice = s využitím x)

Ve čtvrtek - online hodina: rovnice

V pátek - výuka není - jsou pololetní prázdniny


18. - 22.1. - distanční výuka:

V pondělí a v úterý (jsem u lékaře) - samostatná práce:

online procvičování Znázornění desetinných čísel na číselné ose:

https://www.umimematiku.cz/presouvani-ciselna-osa-desetinna-cisla-1/336

online procvičování Sčítání a odčítání desetinných čísel:

https://www.umimematiku.cz/pocitani-desetinna-scitani-odcitani-1-uroven/5390

PS s. 28/6., 7., 8.    

PS s. 29/ vše

u cv. 9 pouze co zvládneš

nápověda: cv. 12 můžeš řešit pomocí rozdělování koláče; na kolik dílků ho musíš rozdělit?

u cv. 13 stačí a) b); c) d) e) dobrovolně

Obě stránky z PS mi pošli nejpozději v úterý 19.1. přes Teamsy nebo mailem.

Ve středu - online hodina

DÚ na čtvrtek: uč. s. 37/13. třetí a čtvrtá pyramida

DÚ na pátek: uč. s. 38/16b, 17., 18. zbylá čísla do ŠS. Prosím ve čtvrtek poslat přes Teamsy.

V pátek budu říkat známky z M na vysvědčení.

 

11. - 15.1. - distanční výuka: Zlomky a desetinné číslo

V pondělí vypočítej příklady z PS s. 27 a pošli mi mailem nebo na Teamsy během pondělí 11.1.

V úterý si uděláme společnou kontrolu. Na úterní online hodinu si připrav PS, učebnici a ŠS bez čtverečků.

Zadání na další den sem napíšu vždy po online hodině.

Ve středu - online: společně z uč. s. 37/10., 11., 12. řešíme do ŠS

Ve čtvrtek - online


4. - 8.1. - distanční výuka: Dělitelnost, zlomek, desetinné číslo

V pondělí se pokuste sami spočítat tyto příklady, nebo jejich řešení vymyslet:

PS s. 23/2., 3., 4. 

PS s. 24/6.

V úterý uděláme společně kontrolu a bude zadán DÚ na středu.

Na středu je za DÚ - vyřešit příklady z PS s.24/6. dělení do družstev - řekli jsme si, že doplním PSA (je za 4 myši) a KRÁVU (je za 10 myší) - vymysli, jak rozdělit zvířátka na 2 stejně silná družstva a na 3 stejně silná družstva

A ještě vyřeš příklad 25/9. - na ten budeme ve středu navazovat společně dalšími příklady. 

Na čtvrtek - online: dokonči z PS s. 25/10. a připrav si učebnici, ŠS a psací potřeby

Do pátku: samostatně - PS s. 26 vyřeš a pošli mailem nebo přes Teamsy. Budu známkovat. Bude to velká známka jako z testu.

a v pátek jsou také online hodina od 8:10 do 8:30, připrav si ŠS bez čtverečků, psací potřeby (obyčejnou tužku, pastelky, pravítko a kružítko nebo něco podle čeho se dají dělat kolečka velikosti asi 5 cm "široké")

Každý den zde bude dopsáno, co se daný den má z M dělat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.11. - 4.12. - prezenční výuka

Pondělí:

PS s. 21/4. rýsování v cifernících - trojúhelníky dané vlastnosti, čtverce, obdélníky, lichoběžníky, n-úhelníky

Příklad - Narýsuj čtyúhelník ABCD - zadání viz uč. s.30/24. - žáci mají ve ŠS napsané zadání a udělaný náčrtek. Za DÚ na úterý 1.12.: Narýsuj do ŠS tento čtyúhelník. Nápověda: Nejprve narýsuj trojúhelník ABC (pomocí kružítka). Pak ke straně AC dorýsuj vrchol D, tedy pomocí kružítka další dvě strany trojúhelníku - AC je první strana, ta už je narýsovaná a dorýsuj strany AD a CD. 

23. - 27.11. - distanční výuka

Pondělí: 

Dělení dvojciferným číslem se zbytkem - uč. s. 31/29. do ŠS bez čtverečků

Obvod a obsah obdélníku - uč. s. 31/30. do ŠS bez čtverečků

Úterý: online - kontrola příkladů z pondělí, kontrola příkladů z PS s. 20/3., 21/5., vysvětlení nekonvexních pětiúhelníků a rýsování nekonvexních čtyřúhelníků a pětiúhelníků do PS s. 22

Středa: 

Dělitelnost čísel - uč. s. 32/3., 5. do ŠS se čtverečky

Čtvrtek: online - kontrola příkladů ze středy; dále tvorba grafu dělitelů do ŠS bez čtverečků

18. - 20.11. - distanční výuka

Středa:

Dělení čísel - opakování: pokud nemáš, dokonči - PS s. 18 a s. 19/6., 7., 8.

Rýsování:

PS s. 22/6 a) Narýsuj obdélník - už jsme se učili ve škole. Jak na to - Připomenutí: Narýsuj úsečku AB délky 66 mm. V bodě B udělej kolmici pomocí trojúhelníku s ryskou. Na kolmici odměř od B vzdálenost 46 mm. Tam je bod C. Pak udělej kolmici v bodě A. Na kolmici odměř od A vzdálenost 46 mm. Tam je bod D. Spoj body D a C. Získáš obdélník ABCD.

22/6 b) Vzpomeň si, co jsou úhlopříčky :-).

22/6 c) Využíváš body A,B,C,D,E, které jsi narýsoval/a. Co znamená NEKONVEXNÍ si přečti v učebnici na s. 30. Mnohoúhelník = má mnoho úhlů, nevíme přesně kolik, je to obecné pojmenování. Pětiúhelník má 5 úhlů a tedy i 5 rohů (vrcholů) a 5 stran.

22/7. Kdo chce.

Čtvrtek - online od10:30 - budeme potřebovat PS a psací a rýsovací potřeby, budeme společně řešit úlohy na s. 20 a 21.

Pátek - samostatné dokončení úloh z PS s. 20 a 21.

9. - 13.11. - distanční výuka

Pondělí:

Násobení čísel - opakuj online: Písemné násobení https://www.matika.in/cs/#5

Dělení jednociferným číslem - opakuj: uč. s.25/9, 25/10. 1. řádek do ŠS

Úterý: na online hodině si vysvětlíme Dělení dvoumístným (dvojciferným) číslem - uč. s.24

Středa: PS s. 18/4. první 3 řádky (9 příkladů), s.19/6., 7., 8.

Čtvrtek: Mnohoúhelníky - měj připravený ŠS se čtverečky a v něm přerýsovaný obrázek z uč. s. 28/1. a změřené délky úseček AB, BE a CE. Dále změř délky úseček určených body A, B, C, D, E. Kolik takových úseček je? 

Na online hodině budeme k této úloze řešit další úkoly.

Pátek: PS s. 18/4. poslední 3 řádky (9 příkladů)

dělení dvojciferným číslem lze procvičovat online: 

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=06.+P%C3%ADsemn%C3%A9+d%C4%9Blen%C3%AD#selid

2. - 6.11. - distanční výuka

Téma tohoto týdne: Násobení a dělení

Násobení - dvojciferným a víceciferným číslem písemně pod sebou; Dělení - jednociferným číslem (opakování) a dvojciferným číslem (nové učivo)

Pondělí 2.11. - uč. s.24/1., 24/2., PS s.17/1.

Úterý 3.11. - online - kontrola úloh z pondělí, dále společně z PS s. 17/2.

samostatně: online procvičování na www.matika.in  5. ročník Písemné násobení

DOLE V PŘÍLOZE máte ŘEŠENÍ úloh z pondělí a úterý

Středa 4.11. - uč. s.24/3. použij KALKULAČKU, s.24/4., s.24/8. tyto 3 cvičení řeš do ŠS bez čtverečků

Čtvrtek 5.11. - online - kontrola úloh ze středy, dále společně uč. s.25/9., 10. jen některá cvičení, výklad Dělení dvoumístním číslem - NESTIHLI JSME - budeme počítat příští týden

Pátek 6.11. od 8:00 do 8:30 test přes Teams (násobení čísel, slovní úlohy) - bude vysvětleno ve čt na onlinech

Pátek 6.11. - ZMĚNA: pouze uč. s.25/10. - 2. řádek písemně do ŠS bez čtverečků

24.10. - 1.11. - podzimní prázdniny

Páťáci, užijte si krásně podzimní prázdniny, odpočiňte si, věnujte se tomu, co máte rádi a kdybyste měli dlouhou chvíli a chtěli se zlepšovat v matematice, klikněte sem:

https://www.umimematiku.cz/matematika-detail-5-trida

Vyberte si druh CVIČENÍ - např. přesouvání, rozhodovačka, pexeso, slovní úlohy atd.

Potom volte hlavně sčítání, odčítání a slovní úlohy. Ale můžete i cokoliv jiného :-).

19. - 23.10. - distanční výuka

Sčítáme a odčítáme dvou a trojciferná čísla. Zapisujeme a čteme čísla do řádu milionů, čteme rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě. Řešíme slovní úlohy.

Pondělí 19.10. - dokonči úlohy PS s. 15/6., 7., 8. a procvičuj online:

na matika.in - Pyramidy 4 úrovně (sčítání), Odčítací pyramidy 4 úrovně (dvě čísla vedle sebe = větší mínus menší a výsledek napiš nad ně) https://www.matika.in/cs/#5

na onlinecviceni.cz - Zápis číslahttps://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=05.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99es+milion&topic=01.+Z%C3%A1pis+%C4%8D%C3%ADsel#selid

Úterý 20.10. - online na Teamsech od 9:40 do 10:20 - kontrola PS s. 15 a vysvětlení rozvinutého zápisu čísel

Středa 21.10. - PS s. 16/10., 11., 12. a procvičuj online: 

na onlinecviceni.cz - Zápis čísla (A), Zápis čísla (B)

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=05.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99es+milion&topic=01.+Z%C3%A1pis+%C4%8D%C3%ADsel#selid

Čtvrtek 22.10. - online na Teamsech od 10:30 do 11:10 - kontrola PS s. 16

14. - 16.10. - distanční výuka

Využíváme sčítání a odčítání dvou a víceciferných čísel k řešení úloh, zapisujeme a čteme čísla do řádu milionů:

Spočítej příklady z PS do hodiny online výuky do čtvrtka 15.10. - od 10:30 do 11:10

s.15/cv. 4 první příklad (jak vyřešit 2. a 3. si budeme vysvětlovat na onlinech, ale třeba někdo objeví řešení sám)

s.15/5.

s.15/6. rozdíl znamená odčítání; Existuje více řešení?

s.15/7. součet je sčítání :-)

s. 15/8. nezapomeň si držet jedničku

Pokud na něco nepřijdeš, nevadí. Na online hodině si budeme říkat, jak na to a kontrolovat výsledky.

Kdo chce procvičovat sčítání a odčítání na počítači, může např.

zde: https://www.umimematiku.cz/cviceni-scitani-odcitani-nad20

nebo zde:

sčítání: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=05.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99es+milion&topic=08.+P%C3%ADsemn%C3%A9+s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+%28A%29#selid

odčítání: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=05.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+p%C5%99es+milion&topic=09.+P%C3%ADsemn%C3%A9+od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+%28A%29#selid

5. - 9.10.2020

Tento týden opakujeme a učíme se:

- stavba z krychlí (rozvoj prostorové představivosti) - uč. s.17/64. - do ŠS čtverečkového - dokončit za DÚ na 6.10.

- vývojový diagram (čteme schémata) - uč. s. 18/68.

- řada čísel (sčítání a odčítání dvojciferných čísel) - uč. s. 18/71.

římské číslice - uč. s. 19/75., 76.

- DÚ na čt 8.10. - PS: s. 12/30., 31.   s. 13/33b) 36b) (ostatní písmena kdo chce)

- ve čt - TEST - Počítáme s penězi - slovní úloha, využití zlomků, využití násobení čísel (příprava např. PS s.4, s.9/20.)

29.9. - 2.10.2020

Tento týden opakujeme a učíme se:

- lichoběžník, trojúhelník a jejich vlastnosti, obvod v cm, obsah v cm2 ve čtvercové síti

- obvody a obsahy čtverce a obdélníka bez čtvercové sítě

- počítání s penězi - zápis dat do tabulky

- rýsujeme kolmice - využití pro narýsování čtverce, když jsou zadané 2 protilehlé vrcholy

- DÚ na čt 1.10.: PS s. 10/24., 26.

21. - 25.9.2020

Tento týden opakujeme a učíme se toto:

- část celku, zlomky (na čtvercové mřížce, na hodinách, ve slovních úlohách)

- počítání s penězi, nákupy (využití ve slovních úlohách)

- 22.9. Test - nakupování

- rýsujeme čtverec a počítáme jeho obvod a obsah

- rýsujeme do centimetrové sítě a počítáme obvod a obsah obrazců

DÚ na čtvrtek 14.9.: PS1 s. 8/15., 17., 18., 19. a 9/20., 22., 23.

Kdo nechodí do školy:

do ŠS bez linek - uč. str.

Po s. 11/32. (ústně), 12/35., 36., 37. 

Út s.12/41. (ústně), 13/42., 43., 45.

St s.13/48. (nakresli si obrázek), 49. (rýsuj obyč. tužkou č. 2 s pomocí pravítka s ryskou)

Čt s.15/54.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. - 18.9.2020

Tento týden opakujeme a učíme se toto:

- číselná řada (jak jdou čísla do 1 000 000 za sebou)

- zápis čísel (statisíce, desetitisíce, ..., jednotky)

- násobilkové obdélníky, šipkové grafy

- krokování - šipkový zápis, číselný zápis, zápis pomocí závorky

- řešení rovnic pomocí zvířátek dědy Lesoně, zápis rovnic pomocí čísel

DÚ na čtvrtek 17.9.: PS1 s. 6 a 7 (s.6/6. je dobrovolné)

Kdo nechodí do školy:

do ŠS bez linek spočítej tyto úlohy z učebnice:

Po s.6/8.

Út s.7/12., s.9/19.

St s.9/20., s.10/27.

Čt s.7/11., s.8/18., s.9/23.

Dále doma spočítej domácí úkol. Podobné příklady jako v domácím úkolu počítáme společně ve škole a vysvětlujeme si postupy. Ty to zkus sám, nebo se spoj se spolužáky.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. - 11.9.2020

Budeme opakovat sčítání a odčítání čísel pod sebou.

Dále písemné násobení. Lze procvičovat na matika.in - 5. ročník - Písemné násobení, Indické násobení; nebo si psát libovolné příklady na papír - indické a normální násobení 1ciferným a 2ciferným číslem.

Opakujeme rovnoběžky a kolmice, učíme se je rýsovat.

DÚ na čtvrtek 10.9.: PS1 s. 4 a 5

---------------------------------------------------------------------------------------------------------