Krabice od srdce - jak to dopadlo

V průběhu minulého týdne měly děti možnost nosit sladkosti, drobné hračky, psací, výtvarné potřeby apod. pro ukrajinské dětí. V pátek se krabičky nashromáždily ve škole a za pomoci žákyň z 8. a 9. třídy byly přeneseny do budovy bývalého OÚ. Zde bylo nutné krabičky zkontrolovat a popsat, aby bylo zřetelné, pro jakou věkovou skupinu jsou určeny. I přes nízkou teplotu v budově bývalého OÚ, jelikož nefungoval kotel, jsme krabičky připravily tak pečlivě, že během kontroly při předání nás dobrovolníci pochválili za bezchybnou práci Usmívající se V průběhu soboty dorazilo ještě několik obyvatelů Rosic, aby nás podpořili a přidali další krabičku.

Když jsem přijela v sobotu odpoledne do Chrudimi, abych krabičky odevzdala do správných rukou, bylo nezbytné udělat řetěz a posílat krabičky. Konečný počet byl 39 krabic. Větší zásilku nikdo jiný nepřivezl. Děkuji žákyním z 8. a 9. třídy za dobrovolnou pomoc a jejich volný čas. Velké a upřímné poděkování patřím všem dobrým lidem, kteří nejsou lhostejní a zapojili se do této akce prostřednictvím naší školy nebo samostatně. 

Věřím, že tato akce udělá radost hned dvakrát- dětem z Ukrajiny, kterým malý dárek alespoň trochu usnadní těžkou životní situaci a všem, kteří se dokáží radovat z pomoci druhým lidem.

Rubrika: