Konzultační hodiny 7. 6. 2022 - A. Šachová

Na níže uvedeném odkazu se můžete zapisovat na konzultační hodiny:

https://docs.google.com/document/d/1LCXKHuMLomMH0UNRQeRfooUcYaoYxSoLkMI9q0rtjTo/edit?usp=sharing

Rubrika: