Konzultační hodiny 11. 4. 2022 - M. Kocmanová

Na níže uvedeném odkazu se můžete přihlásit na dobrovolné konzultační schůzky: 

https://docs.google.com/document/d/11nMyjilR05JHRdWqeF7iMkU5uKfyJsbxQR-CXuwnZ_o/edit

M. Kocmanová

Rubrika: