Konzultační hodiny 11. 4. 2022 - A. Šachová

Na níže uvedeném odkazu se můžete přihlásit na dobrovolné konzultační schůzky: 

https://docs.google.com/document/d/1LCXKHuMLomMH0UNRQeRfooUcYaoYxSoLkMI9q0rtjTo/edit

A. Šachová

Rubrika: